عبدی یک قهرمان است / انشای من با موضوع انسان با آبرو و بی آبرو

كانون حمایت از خانواده جان باختگان و بازداشتی ها 13خرداد ۹۶: گویش های مختلفی از شجاعت و قهرمانی انسانی پاک و شریف که پرورش دهنده نسل جوان است تا به حال منتشر شده، در مورد کسی که نتوانست مشکلات معیشتی و منزلتی همکارانش را تحمل کند و فریاد تظلم خواهی اش را با اعتصاب غذا به جهان اعلام کرد. او اسماعیل عبدی است که مطلب زیر نیز گویشی دیگر از بیان قهرمانی و آزادیخواهی این معلم دلسوز و آزاده است:
عبدی یک انسان شریف است.
او حقوق نجومی ندارد.
او املاک نجومی ندارد.
او از جان ودل به پرورش نسل جوان مشغول بود.
او نتوانست مشکلات معیشتی و منزلتی همکارانش راتحمل کند.
او اعتراض کرد. حالا او در زندان است.
او یک ماه است که افطار نکرده است.
خانواده اش بسیار نگران و پریشان احوالند.
او روزه است. روزه ای به قیمت جان.
اما صاحب حقوق های نجومی و املاک نجومی آزادند. آنها با بی شرمی تمام همدیگر را به دزدی های کلان از اموال ملت متهم می کنند آنهم از رسانه ملی. آنها این اتهامات را رد نمی کنند زیرا این کاره اند. خانواده هایشان به سفرهای گران می روند چون جیبشان از پول ملت پر است. اما مردم خوب می دانند عبدی در زندان شرف و آبرو دارد. اما مردم می دانند صاحبان حقوق ها واملاک نجومی آبرو و شرف ندارند آنها باز هم بعد از رسوایی هایشان با بی شرمی تو روی ملت نگاه می کنند.
عبدی یک قهرمان است. مردم او را دوست دارند زیرا او پاک و شریف است.
این بود انشای من با موضوع انسان با آبرو و بی آبرو.
شاید در آینده ای نه چندان دور این یک درس در کتاب فارسی باشد.
م.عزت الهی
برگرفته از کافه صدای معلم

با ما در كانال كانون حمایت از خانواده جان باختگان و بازداشتی ها همراه باشید
https://telegram.me/CanoonJb

نظر شما در رابطه با مطلب حاضر