شهین مهین‌فر:‌ با ضجه ی قلم بر صفحه ی دفتر، فریاد می کشم: کجایی آزادی؟

كانون حمایت از خانواده جان باختگان و بازداشتی ها 6خرداد ۹۶: خانم شهین مهین‌فر مادر جانباخته راه آزادی ایران، شهید قیام ۸۸، امیر ارشد تاجمیر، در فیس بوک خود در جدیدترین مطلبی که منتشر کرده است به دنبال گمشده ای است که در این حکومت آرزویی بیش نیست و برای به دست آوردن آن بهایی سنگین همچون بازداشت، شکنجه، اعدام و ... پرداخت و در دلنوشته آخر هم از دلتنگی عدم حضور امیر ارشد، پسر مبارزش می گوید.
دلنوشته های خانم شهین مهین‌فر را در زیر بخوانید:
برای پسر مبارزم. امیر ارشد تاج میر
یکرنگی را دوست دارم
به انگشتهایم نگاه کن. همه یکرنگند
وای از دو رنگی.
هیچ نمی خواهم. فقط
آزادی و امنیت و عدالت می خواهم و
عشق و شادی
برای مردمی که جوانانش. جوانی نمی کنند
آنها را در عنفوان جوانی ... پیر کرده اند.
و من. مادر پیر و سپید موی
برای آتنایم. امیدم آرشم. گلرخم. زینبم. نرگسم
و برای آموزگاران محبوسم چون عبدی
در تلخی انزوایم
با ضجه ی قلم بر صفحه ی دفتر
فریاد می کشم: کجایی آزادی ؟

**************************
برای پسر مبارزم ،. امیر ارشد تاج میر
زنجیر در. زنجیر
بر دستهایت، بر پاهایت
و. ساعتها، خیره به رو برو
روزنی نیست، این حصار سیمانی سخت را.
چشمهایت. را. ببند، و دل بسپار، به آنسوی. دیوار
ببین، یاران بی شمارند، با گل‌هایی در دست و
فریاد، آزادی، آزادی

*************************
برای پسر مبارزم. امیر ارشد تاج میر
پرسه می زنم در دنیایی که جز خیال تو. تصویر دیگری نیست
نه آفتاب. نه باران. نه رنگین کمان / هیچکدام جای تو را نمی گیرد.
رو سری ام را بر می دارم و دامن چین دار گلداری می پوشم و
تمام راه را می دوم. می دوم در جاده ای. که هرگز به تو نمی رسد
در انتهای مسیر. روسری و پیراهنم سیاه می شود و
پا های لرزانم. پر از تاول.
می دانم هرگز به تو نخواهم رسید.
خنده هایت را در قاب دلم حک می کنم و
موهای مشکی براقت را ... سایه بان چشمهایم
و اشک امانم را می برد ..... می دانم هرگز به تو نخواهم رسید

با ما در كانال كانون حمایت از خانواده جان باختگان و بازداشتی ها همراه باشید
https://telegram.me/CanoonJb

نظر شما در رابطه با مطلب حاضر