شهین مهین فر: و ما همچنان، فریاد آزادی می کشیم ... تا میدان آزادی

كانون حمایت از خانواده جان باختگان و بازداشتی ها 23اردیبهشت ۹۶: یکی دیگر از دلنوشته های خانم شهین مهین فر که با شاه بیت نوشته هایش «برای پسر مبارزم، امیرارشد تاجمیر» آغاز می شود فریادی است که برای آزادی می کشد و می خواهد که آزادی را فریاد کند ....
برای پسر مبارزم، امیر ارشد. تاج میر
فریاد آزادی. می کشیم، فقط فریاد
پاهای مان، چوبی ست
دستهای مان، زنجیر 
و قلب‌های مان، از سنگ
فرزندان شریفمان، در زندان زیر شکنجه
و حاکمان در حال جنگیدن، برای رسیدن به قدرت.
و ما همچنان، فریاد آزادی می کشیم.
خیابان مان، آزادی
برج هامان، آزادی
میدان هامان، آزادی
و ما همچنان، فریاد آزادی می کشیم.
آتنا، آرش، زینب، نرگس و ..... آزادانه می میرند
زندان بانان، آزادانه شکنجه می کنند 
رهبران آزادانه، دروغ می گویند
مدیران، آزادانه، دزدی می کنند 
و ما همچنان، فریاد آزادی می کشیم.
آزادی را از ما نگیرید، بگذارید. لااقل فریادش را بکشیم 
حتی از میدان انقلاب، تا میدان آزادی
برگرفته از صفحه فیسبوک، دلنوشته های مادر امیر ارشد تاج میر
 
با ما در كانال كانون حمایت از خانواده جان باختگان و بازداشتی ها همراه باشید

نظر شما در رابطه با مطلب حاضر