دلنوشته یک کارگر ساختمانی برای معدنچیان گرفتار در هزارپایی زیر زمین!!!

كانون حمایت از خانواده جان باختگان و بازداشتی ها 19اردیبهشت ۹۶: روز چهارشنبه ۱۳اردیبهشت ۹۶، در تاریخ حوادث کارگری ایران با حادثه مرگبار و دلخراش کارگران معدن زغال سنگ زمستان یورت آزادشهر در استان گلستان به ثبت رسید و در اذهان هر ایرانی دلسوخته باقی خواهد ماند. بخصوص بازماندگان این فاجعه دردناک و قابل پیشگیری، که شاهد مرگ جانسوز عزیزانشان بودند.
متن زیر را یک کارگر ساختمانی اهل مریوان نوشته که در زیر ملاحظه کنید:
تو در هزار پایی زیر زمین با چهره سوخته ات ، چنان دل زمین را به شوق نانی و آبی حلال برای فرزندانت می شکافی، اما در آن سو اتوکشیده ها در هزاز پایی آسمان سوار بر هواپیمایی اختصاصی می چرخند، تا بهانه ای برای مرگت پیدا کنند، چه بهانه ای بهتر از این ” خطاهای انسانی ” ادبیاتی که سالهای سال است، مرگ انسانها را توجیه می کند، ای کاش روزی کارگران مقصر در مرگ خویش نبودند و مدیران ما شجاعانه می پذیرفتند که گاهی هم ” خطاهای مدیران ” در این سوانح وجود دارد، اما بگذار شما بمیرید تا اینان هم سرگرم بازیهای سیاسی و جنگ بر سر قدرت باشند، بگذار کودکان شما یتیم شوند، تا کودکان اینان در اروپا شهربازی را گردش نمایند، بگذار همسران شما بدون سرپرست شوند، تا همسران اینان در ناز و نعمت باشند، خلاصه تو خواهی مرد و اینان زندگی خواهند کرد، تو با چهره سوخته ات به دیدار خدا می روی، ولی اینان هر روزی چهره اشان را هزاران بار گریم کرده تا بتوانند اعتماد من و شما را به دست آورند و بر میز قدرت جلوس کنند.
تو مرگ را به آغوش کشیدی، تا خودت هم در مرگ خویش مقصرشوی، تو به مرگ سلام کردی تا حسرت بی پدر شدن تا به روز قیامت فرزندانت را آزار دهد، تو مرگ را دعوت کردی، تا این داغ بر دل پدر و مادرت بماند، اما بگذار مرگ فقط مهمان شماها شود، زیرا که این بازیگران سیاسی گویا با دادن چک سفید نزد خدا برای خویش زندگی خریده اند، تو در هزاران پایی زمین نفست گرفت، همچنان که بی مبالاتی تعدادی از مدیران در روی زمین نفست را گرفته بود، چند صباحی بسیار کوتاه نامت هست و بعد از آن برای همیشه دیگر کسی سراغت را نخواهد گرفت، پس بخواب آرام زیر خاک چون به زندگی کردن در زیر خاک عادت کرده ای.
تسلیت به تمامی کارگران
یک کارگر ساختمانی اهل مریوان
برگرفته از حقوق معلم و کارگر
 
با ما در كانال كانون حمایت از خانواده جان باختگان و بازداشتی ها همراه باشید
 

نظر شما در رابطه با مطلب حاضر