شهین مهین فر: او در عمق معدنی در آزادشهر! زندانی ست

كانون حمایت از خانواده جان باختگان و بازداشتی ها 16اردیبهشت ۹۶: پس از فاجعه ای دیگر در کشورمان، انفجار معدن زمستان یورت در استان گلستان، مادر جانباخته راه آزادی امیر ارشد تاجمیر، نوشته ای را به همین مناسبت در فیس بوکش منتشر کرده است و طبق سنت خودش تمامی نوشته هایش خطاب به پسر مبارزش، امیر ارشد تاج میر است.
نوشته خانم شهین مهین فر را در زیر بخوانید:
برای پسر مبارزم، امیر ارشد تاج میر
سفره را پهن کن، اگر نان نیست.؟ هنوز سایه ی خسته ی پدر، هست
با دستهای خالی، جانش را می کند
بیگاری می کند، سیاه می شود صورت زردش
اما، ماه هاست، مزد ناچیز زحمتش را نداده اند
گناه از او نیست، نمی تواند فریاد بزند: فرزندانم گرسنه اند
شکمبارگان. مال مردم خور، گرسنگی را نمی شناسند .... سفره را جمع کن، اگر نان نیست، دیگر پدر هم نیست
او در عمق معدنی در آزاد شهر! زندانی ست
آزاد شهر. گلستان! با زندانیانی که هنوز حقوق معوقه اشان را نگرفته اند
سفره را جمع کن، پدر، گرسنه جان داد

با ما در كانال كانون حمایت از خانواده جان باختگان و بازداشتی ها همراه باشید
https://telegram.me/CanoonJb

نظر شما در رابطه با مطلب حاضر