شهین مهین فر: با افتخار می گویم مادر امیر ارشد تاجمیر مبارز راه حق و عدالت و آزادی و حرمت انسانی هستم

كانون حمایت از خانواده جان باختگان و بازداشتی ها 8دی: خانم شهین مهین فر مادر جانباخته راه آزادی و حق و عدالت، در دلنوشته ای که منتشر کرده است، پس از رفتن و زیارت مزار فرزند شهیدش از گوشه ای از بی عدالتی ها و تبعیض های جنسیتی در ایران تحت ظلم می گوید و با فرزند دلبندش نجوا می کند. دلنوشته زیر را بخوانید:
من. شهین مهین فر با افتخار می گویم: مادر امیر ارشد تاج میر
مبارز جوانمرد کشته شده در راه حق و عدالت و آزادی و حرمت انسانی هستم.
عزیز پسرم. شیر مردم هفت سال از کشته شدنت به دست جمهوری اسلامی گذشت
برای پسر مبارزم. امیر ارشد تاج میر
فضای اطرافمان را مه گرفته. غم انگیز و سرد
همانند روزگار تیره ی من.
هفتمین سالروز کشته شدن تو به دست جانیان مزدور است.
تنها و بی کس و غریبانه. همراه پدر به گورستان آمدیم
سنگ سیاه را شستیم
چهره ی شیرینت نمایان شد با دو چشم سیاه و درشت. موهای مشکی و براق
و لبخندی محو بر لبان.
دستهای سردم. عکس سردت را نوازش کرد
و چشمان خشکیده ام. با سختی خواند نام شریفت را.
امیر ارشد تاج میر فرزند ایرج
پس نام من کجاست؟ منی که مادر تو ام
عاشق توام و بعد از خدا خالق تو.
منی که نه ماه در بطنم پروراندمت
با شیره ی جانم تغذیه ات کردم. . دردهایت را کشیده و می کشم
پس من کجای دنیای تو هستم؟
تویی که هنوز در قلب و جان و بطنم زنده ای.
چرا نام مرا ننوشته اند؟ نام مادرت را
می بینی عزیز دل؟ اینجا هم من زن. من مادر به حساب نیامده ام
خوش به حال پدرت. با افتخار می گوید:
امیر ارشد تاجمیر. فرزند ایرج تاجمیر است
دلم به حال خودم و همه ی مادران داغدار فصل سرد زمستان منجمد می سوزد.
امیر ارشدم. من ترا به دنیا آورده ام
من درد کشیده ام..
اما قانون مرا به عنوان مادر تو. به رسمیت نمی شناسد
حتی دریغ از نوشتن نامم. بر سنگ سیا هی.
که درب گودالی ست. به نام قبر
من. شهین مهین فر با افتخار می گویم:
مادر امیر ارشد تاج میر
مبارز جوانمرد کشته شده در راه
حق و عدالت و آزادی و حرمت انسانی هستم.
عزیز پسرم. شیر مردم
هفت سال از کشته شدنت به دست جمهوری اسلامی گذشت
اما در تقویم ذهن من 14 / آذر / 1363
زیبا ترین روز. از زیبا ترین فصل عاشقانه است

برگرفته ازدلنوشته های مادرامیرارشد تاجمیر

با ما در كانال كانون حمایت از خانواده جان باختگان و بازداشتی ها همراه باشید
https://telegram.me/CanoonJb

نظر شما در رابطه با مطلب حاضر