ساير خبرها

كانون حمایت از خانواده جان باختگان و بازداشتی ها 24 اسفند: بنا به خبر رسیده از شهر یاسوج، فراخوانی از یک هفته قبل از چهارشنبه سوری توسط گروه ها و اشخاص مردم برای تجمع چهارشنبه سوری در
كانون حمایت از خانواده جان باختگان و بازداشتی ها 24 اسفند: بنا بر خبر دریافتی، در یک تحصن شبانه روزی که از روز یکشنبه ۱۵اسفند ۹۵، آغاز شده است، روز دوشنبه ۲۳اسفند ۹۵ نیز ادامه داشت و مالباختگان
كانون حمایت از خانواده جان باختگان و بازداشتی ها 23 اسفند: بنا بر اخبار دریافتی، ساعت ۹صبح امروز دوشنبه ۲۳اسفند ۹۵، بیش از صد تن از کارگران بازنشسته صنعت فولاد کشور برای چندمین بار با سفر به
كانون حمایت از خانواده جان باختگان و بازداشتی ها 23 اسفند: بنا بر خبر دریافتی از شهر بروجرد، امروز دوشنبه ۲۳فروردین ۹۵، اعتصاب و تجمع اعتراضی کارگران شهرداری بروجرد وارد سومین روز خود شد
كانون حمایت از خانواده جان باختگان و بازداشتی ها 22 اسفند: بنا بر اخبار و گزارش رسیده از شهر مشهد، متاسفانه بازار پر رونق خرید و فروش اعضای بدن، از جمله «قرنیه چشم» به دلیل تقاضا و افزایش نیاز
كانون حمایت از خانواده جان باختگان و بازداشتی ها 22اسفند: در پی فراخوانی که روز شنبه برای تجمع فرهنگیان برابر دفتر روحانی داده شده بود، امروز یکشنبه ۲۲اسفند ۹۵، جمعیتی بالغ بر ۱۰۰۰۰تن از معلمان
كانون حمایت از خانواده جان باختگان و بازداشتی ها 21 اسفند: بنا بر اخبار دریافتی از شهر بروجرد، صبح امروز شنبه ۲۱اسفند ۹۵، صدها تن از کارگران شهرداری بروجرد مقابل ساختمان شورای این شهر دست 
كانون حمایت از خانواده جان باختگان و بازداشتی ها 21 اسفند: بر طبق اخبار رسیده، شرکت نوین کاوش مامطیر (داروسازی نوکام) واقع در شهرصنعتی کاوه شهرستان ساوه با چندین ماه معوقه پرداخت حقوق بدون
كانون حمایت از خانواده جان باختگان و بازداشتی ها 21 اسفند: بر اساس خبرهای رسیده، روز جمعه ۲۰اسفند ۹۵، کارگران شرکت پلی اکریل اصفهان، مدیر این شرکت را از محل کار بیرون کردند. بر اساس همین