ساير خبرها

كانون حمایت از خانواده جان باختگان و بازداشتی ها 22اسفند: در پی فراخوانی که روز شنبه برای تجمع فرهنگیان برابر دفتر روحانی داده شده بود، امروز یکشنبه ۲۲اسفند ۹۵، جمعیتی بالغ بر ۱۰۰۰۰تن از معلمان
كانون حمایت از خانواده جان باختگان و بازداشتی ها 21 اسفند: بنا بر اخبار دریافتی از شهر بروجرد، صبح امروز شنبه ۲۱اسفند ۹۵، صدها تن از کارگران شهرداری بروجرد مقابل ساختمان شورای این شهر دست 
كانون حمایت از خانواده جان باختگان و بازداشتی ها 21 اسفند: بر طبق اخبار رسیده، شرکت نوین کاوش مامطیر (داروسازی نوکام) واقع در شهرصنعتی کاوه شهرستان ساوه با چندین ماه معوقه پرداخت حقوق بدون
كانون حمایت از خانواده جان باختگان و بازداشتی ها 21 اسفند: بر اساس خبرهای رسیده، روز جمعه ۲۰اسفند ۹۵، کارگران شرکت پلی اکریل اصفهان، مدیر این شرکت را از محل کار بیرون کردند. بر اساس همین
كانون حمایت از خانواده جان باختگان و بازداشتی ها 19اسفند: از ساعت نه و سی دقیقه صبح امروز پنجشنبه ۱۹اسفند ۹۵، هزاران تن از فرهنگیان و معلمان شاغل و بازنشسته در یک تجمع اعتراضی در تهران مقابل مجلس
كانون حمایت از خانواده جان باختگان و بازداشتی ها 19اسفند: بر اساس فراخوانی که بازنشستگان فرهنگی برای تجمع داده بودند، صبح امروز پنجشنبه ۱۹اسفند ۹۵، بیش از ۷۰۰تن از بازنشستگان فرهنگی و اقشار
كانون حمایت از خانواده جان باختگان و بازداشتی ها 17اسفند: در طی سال جاری ۵۰۰۰کارگر در استان قزوین اخراج شدند. مدیرکل کار و رفاه اجتماعی استان قزوین اعتراف کرد: امسال ۵۰۰۰کارگر در استان اخراج
كانون حمایت از خانواده جان باختگان و بازداشتی ها 17اسفند: صبح امروز سه شنبه 17اسفند ۹۵، جمعی از کارگران شهرداری بروجرد به دلیل 6ماه حقوق معوقه و عدم پرداخت عیدی در مقابل شورای شهر تجمع
كانون حمایت از خانواده جان باختگان و بازداشتی ها 17اسفند: شب دوشنبه ۱۵اسفند ۹۵، در ارتفاعات دوپزه نزدیک مرز کیلی سردشت، ۵کولبر گرفتار کولاک شدید شدند. یکی از این کولبران جوان که ۱۷سال بیشتر