ساير خبرها

كانون حمایت از خانواده جان باختگان و بازداشتی ها 25 اسفند: بنا بر اخبار رسیده، در شهرهای تهران و سمنان، ماموران نیروی انتظامی به دو مهمانی که به مناسبت جشن چهارشنبه سوری برگزار شده بود، حمله
كانون حمایت از خانواده جان باختگان و بازداشتی ها 25 اسفند: بنا بر اخبار دریافتی، در شهر کرمانشاه نیز همانند سایر شهرهای کشور، شهروندان و جوانان کرمانشاهی، با پرپایی جشن چهارشنبه سوری این
كانون حمایت از خانواده جان باختگان و بازداشتی ها 25 اسفند: بنا بر خبر دریافتی، شهروندان مشهدی هم پای دیگر هم میهنان کشور به برگزاری مراسم چهارشنبه سوری اقدام کردند و در این میان جوانان با شور و شوق
كانون حمایت از خانواده جان باختگان و بازداشتی ها 24 اسفند: بنا بر خبر دریافتی، یک دختر نوجوان ۱۷ساله به نام شیوا پژدم، ساکن روستای ساروقامیش بوکان به علت ممانعت پدرش از ادامه تحصیل وی، با خوردن
كانون حمایت از خانواده جان باختگان و بازداشتی ها 24 اسفند: بنا به خبر رسیده از شهر یاسوج، فراخوانی از یک هفته قبل از چهارشنبه سوری توسط گروه ها و اشخاص مردم برای تجمع چهارشنبه سوری در
كانون حمایت از خانواده جان باختگان و بازداشتی ها 24 اسفند: بنا بر خبر دریافتی، در یک تحصن شبانه روزی که از روز یکشنبه ۱۵اسفند ۹۵، آغاز شده است، روز دوشنبه ۲۳اسفند ۹۵ نیز ادامه داشت و مالباختگان
كانون حمایت از خانواده جان باختگان و بازداشتی ها 23 اسفند: بنا بر اخبار دریافتی، ساعت ۹صبح امروز دوشنبه ۲۳اسفند ۹۵، بیش از صد تن از کارگران بازنشسته صنعت فولاد کشور برای چندمین بار با سفر به
كانون حمایت از خانواده جان باختگان و بازداشتی ها 23 اسفند: بنا بر خبر دریافتی از شهر بروجرد، امروز دوشنبه ۲۳فروردین ۹۵، اعتصاب و تجمع اعتراضی کارگران شهرداری بروجرد وارد سومین روز خود شد
كانون حمایت از خانواده جان باختگان و بازداشتی ها 22 اسفند: بنا بر اخبار و گزارش رسیده از شهر مشهد، متاسفانه بازار پر رونق خرید و فروش اعضای بدن، از جمله «قرنیه چشم» به دلیل تقاضا و افزایش نیاز