بيانيه ها

كانون حمایت از خانواده جان باختگان و بازداشتی ها 5بهمن: بنا بر خبر دریافتی از بند زنان زندان اوین، شامگاه شنبه ۲بهمن ۹۵، تعدادی از زنان زندانی سیاسی - عقیدتی زندان اوین، به مناسبت بروز فاجعه
كانون حمایت از خانواده جان باختگان و بازداشتی ها 3بهمن: روز شنبه ۲بهمن ۹۵، اتحادیه آزاد کارگران پیرامون فاجعه ساختمان پلاسکوی تهران و همچنین مرگ ۲کودک کار در میان شعله های آتش بیانیه ای را منتشر
كانون حمایت از خانواده جان باختگان و بازداشتی ها ضمن ابراز همدردی و تسلیت عمیق به بازماندگان حادثه دلخراش ساختمان پلاسکو که غمی جبران ناپذیر را بر قلب آنها و تمامی مردم ایران نهاد، مسبب آن را حکومتی
كانون حمایت از خانواده جان باختگان و بازداشتی ها 19دی: بر اساس اخبار منتشره، روز جمعه ۱۷دی ۹۵، کانون صنفی معلمان استان تهران در مورد بودجه پیشنهادی دولت برای سال ۹۶ و همچنین صندوق ذخیره
كانون حمایت از خانواده جان باختگان و بازداشتی ها 13دی: بنا بر اخبار دریافتی، به دنبال تجمع اعتراضی امروز در مقابل زندان اوین برای حمایت از خواسته های زندانی سیاسی آرش صادقی و آزادی وی و تمامی
کانون حمایت از خانواده جان باختگان و بازداشتی ها ضمن حمایت از خواسته های قانونی و مشروع زندانی سیاسی آرش صادقی، به تمامی نهادها و ارگانهای حقوق بشری و سازمانهای مدافع حقوق بشر و مدافع
كانون حمایت از خانواده جان باختگان و بازداشتی ها 3دی: روز پنجشنبه ۲دی ۹۵، فردین مرادپور برادر زندانی در حال اعتصاب مرتضی مرادپور، در بیانیه ای که منتشر کرده است اعلام نموده که از روز شنبه ۴دی ۹۵ با
كانون حمایت از خانواده جان باختگان و بازداشتی ها 3دی: «ما جمعی از نویسندگان و شاعران بر این باوریم جرایمی که مرتضی مرادپور زندانی سیاسی به زعم قوه قضائیه بدان متهم شده است (اعلام حمایت از
كانون حمایت از خانواده جان باختگان و بازداشتی ها 30آذر: بر اساس خبرهای منتشره، سازمان عفو بین الملل بار دیگر در یک بیانیه فراخوانی را مبنی بر هشدار به اعدام قریب الوقوع بودن سالار شادی زی داده