بيانيه ها

كانون حمایت از خانواده جان باختگان و بازداشتی ها 21خرداد:  اطلاعیه بنا به گفته و تایید یکی از نزدیکان خانواده کبودوند مؤسس زندانی "سازمان دفاع از حقوق بشر کردستان"، که در اعتراض به
كانون حمایت از خانواده جان باختگان و بازداشتی ها 20خرداد: زندانی سیاسی ارژنگ داوودی در حمایت از خواسته های به حق فعال کارگری زندانی جعفر عظیم زاده نامه ای را تنظیم کرده و خواستار اقدام فوری مراجع و سازمانهای حقوق بشر بین المللی برای نجات وی شده است.
كانون حمایت از خانواده جان باختگان و بازداشتی ها 16خرداد:  ٣٧ کارگر معدن طلای آق دره را بخاطر اعتراضشان علیه اخراج و بی تامینی به شلاق کشیدند و این شلاق سرمایه داران بر بدن کارگران است که به بردگی تن نداده اند.
كانون حمایت از خانواده جان باختگان و بازداشتی ها 16خرداد:  تعدادی از فعالین مدنی و دانشجویان در کردستان برای راهپیمایی در حمایت از زندانیان سیاسی جعفر عظیم زاده و محمد صدیق کبودوند و علیه شلاق زدن به کارگران آق دره فراخوان دادند.
كانون حمایت از خانواده جان باختگان و بازداشتی ها 15خرداد: زندانی سیاسی افشین بایمانی در زندان رجایی شهر، در نامه ای با اشاره به اعتصاب غذای تعدادی از زندانیان سیاسی اعدام کرد که از روز شنبه 15خرداد 1395، در حمایت از زندانیان اعتصاب
كانون حمایت از خانواده جان باختگان و بازداشتی ها 14خرداد: سازمان دفاع از حقوق بشر کردستان در روز بیست و ششم اعتصاب غذای محمد صدیق کبودوند در خصوص آخرین وضعیت وی اطلاعیه ای صادر کرد و در آن اعلام کرد که این زندانی
كانون حمایت از خانواده جان باختگان و بازداشتی ها 8خرداد: جمعی از فعالان شناخته شده مدنی، سیاسی و حقوق بشری در بیانیه ای خواهان آزادی کبودوند شدند.
كانون حمایت از خانواده جان باختگان و بازداشتی ها 8خرداد: تعدادی از مادران زندانیان سیاسی و شهدا در نامه ای با اعلام حمایت از شیما بابایی فعال مدنی بازداشت شده، از همه برای حمایت از پتیشن آزادی وی دعوت کردند.
كانون حمایت از خانواده جان باختگان و بازداشتی ها 7خرداد: زندانی سیاسی جعفر عظیم زاده که هم اکنون در بیست و نهمین روز اعتصاب غذای خود می باشد، پیامی به اجلاس سازمان جهانی کار  ILO فرستاد.