بيانيه ها

كانون حمایت از خانواده جان باختگان و بازداشتی ها 11مهر: بر طبق اخبار دریافتی 5سازمان سندیکایی فرانسه در نامه ای خطاب به خامنه ای اعتراض خود را در رابطه با وضعیت فاجعه بار کارگران در ایران
كانون حمایت از خانواده جان باختگان و بازداشتی ها 14 شهریور: زندانی سیاسی ارژنگ داوودی در روز 10شهریور 1395 در چهل و ششمین روز از اعتصاب غذای خود طی نامه ای ابراز همدردی خود را با خانواده های قتل عام شدگان تابستان ۶۷ اعلام کرد.
 كانون حمایت از خانواده جان باختگان و بازداشتی ها 8شهریور: امروز دوشنبه 8 شهریور ماه 1395 در چهل و چهارمین روز اعتصاب غذای ارژنگ داوودی، فعال کارگری و زندانی سیاسی بهنام ابراهیم زاده در بیانیه ای حمایت خود را از اعتصاب غذای یار و همبندش اعلام کرد
كانون حمایت از خانواده جان باختگان و بازداشتی ها 5شهریور:  امروز پنجم شهریور ماه روز تولد کارگر مبارز ستار بهشتی بود. مادر ستار بهشتی برای گرامیداشت یاد عزیز فرزند قهرمانش
كانون حمایت از خانواده جان باختگان و بازداشتی ها 3شهریور: موج اعدام ها همچنان ادامه دارد واز قتل عام ۳۰هزارزندانی سیاسی در تابستان ۶۷ تا اعدام دیروزسه شنبه ۲شهریور با اعدام ۵زندانی در هرمزگان، سر باز ایستادن ندارد چرا که  حیات این نظام پلید برخونخواری استوار است
كانون حمایت از خانواده جان باختگان و بازداشتی ها 2شهریور: به شورای حقوق بشر سازمان ملل عفو بین الملل گزارشگران بدون مرز
كانون حمایت از خانواده جان باختگان و بازداشتی ها 22مرداد: حسین غلامی آذر، روحانی زندانی در بند در زندان رجایی شهر در نامه ای با تشریح وضعیت خود و تهدیدهایی که از جانب دادگاه روحانیت می شود خواستار تنظیم کیفرخواست علیه مسئولین
كانون حمایت از خانواده جان باختگان و بازداشتی ها 20مرداد: اعدام و شکنجه را متوقف کنید. مردادماه یادآور تجاوز و کشتار و شکنجه و اعدام بیش از صدها و هزاران زندانی سیاسی در دهه 60 است. زایشی از یک