بيانيه ها

كانون حمایت از خانواده جان باختگان و بازداشتی ها 15بهمن: گروهی از کارشناسان حقوق‌بشر سازمان ملل‌متحد از جمله خانم عاصمه جهانگیر گزارشگر ویژه حقوق‌بشر درخواست کردند
كانون حمایت از خانواده جان باختگان و بازداشتی ها 13بهمن: بازداشت و زندانی نمودن کارگران و معلمان را قویا محکوم مینمایم. در آستانه تعیین حداقل دستمزد کارگران در سال ۹۶ ما کارگران در کردستان، اقدام
كانون حمایت از خانواده جان باختگان و بازداشتی ها 5بهمن: بنا بر خبر دریافتی از بند زنان زندان اوین، شامگاه شنبه ۲بهمن ۹۵، تعدادی از زنان زندانی سیاسی - عقیدتی زندان اوین، به مناسبت بروز فاجعه
كانون حمایت از خانواده جان باختگان و بازداشتی ها 3بهمن: روز شنبه ۲بهمن ۹۵، اتحادیه آزاد کارگران پیرامون فاجعه ساختمان پلاسکوی تهران و همچنین مرگ ۲کودک کار در میان شعله های آتش بیانیه ای را منتشر
كانون حمایت از خانواده جان باختگان و بازداشتی ها ضمن ابراز همدردی و تسلیت عمیق به بازماندگان حادثه دلخراش ساختمان پلاسکو که غمی جبران ناپذیر را بر قلب آنها و تمامی مردم ایران نهاد، مسبب آن را حکومتی
كانون حمایت از خانواده جان باختگان و بازداشتی ها 19دی: بر اساس اخبار منتشره، روز جمعه ۱۷دی ۹۵، کانون صنفی معلمان استان تهران در مورد بودجه پیشنهادی دولت برای سال ۹۶ و همچنین صندوق ذخیره
كانون حمایت از خانواده جان باختگان و بازداشتی ها 13دی: بنا بر اخبار دریافتی، به دنبال تجمع اعتراضی امروز در مقابل زندان اوین برای حمایت از خواسته های زندانی سیاسی آرش صادقی و آزادی وی و تمامی
کانون حمایت از خانواده جان باختگان و بازداشتی ها ضمن حمایت از خواسته های قانونی و مشروع زندانی سیاسی آرش صادقی، به تمامی نهادها و ارگانهای حقوق بشری و سازمانهای مدافع حقوق بشر و مدافع
كانون حمایت از خانواده جان باختگان و بازداشتی ها 3دی: روز پنجشنبه ۲دی ۹۵، فردین مرادپور برادر زندانی در حال اعتصاب مرتضی مرادپور، در بیانیه ای که منتشر کرده است اعلام نموده که از روز شنبه ۴دی ۹۵ با