بيانيه ها

كانون حمایت از خانواده جان باختگان و بازداشتی ها 6اردیبهشت ۹۶: روز جهانی کارگر و روز معلم یعنی11 و 12 اردیبهشت (شهادت دکتر خانعلی) را در حالی گرامی می داریم که دو قشر از مزدبگیران و زحمتکشان
كانون حمایت از خانواده جان باختگان و بازداشتی ها 6اردیبهشت ۹۶: با فرا رسیدن روز معلم، برای گرامیداشت این روز و به یاد معلمان زندانی اسماعیل عبدی و ارژنگ داوودی و همچنین برای پاسداشت خاطره معلم
كانون حمایت از خانواده جان باختگان و بازداشتی ها 6اردیبهشت ۹۶: بنا بر خبر دریافتی، بیانیه تحریم انتخابات جمعی از خانواده های اعدام شدگان و زندانیان اهل سنت خراسان رضوی منتشر شده است و در
كانون حمایت از خانواده جان باختگان و بازداشتی ها 4اردیبهشت ۹۶: در تاریخ شنبه ۲اردیبهشت ۹۶، کانون صنفی معلمان البرز بیانیه ای را در حمایت از خواست های مشروع و به حق زندانی سیاسی منتشر کردند و
كانون حمایت از خانواده جان باختگان و بازداشتی ها 3اردیبهشت ۹۶: بنا بر خبر رسیده، جمعی از خانواده های زندانیان سیاسی بلوچ و اهل سنت که عزیزان خود را در تاریخ ۴آبان ۹۲، با پرونده سازی و در دادگاه های
كانون حمایت از خانواده جان باختگان و بازداشتی ها 2اردیبهشت ۹۶: بنا بر خبر دریافتی، جمعی از مادران اهل سنت که فرزندان و عزیزان بی گناهشان توسط حکومت ظالم و قاتل کشته شدند، در بیانیه منتشره خود
كانون حمایت از خانواده جان باختگان و بازداشتی ها 26فروردین ۹۶: ما زندانیان سیاسی با اعلام خواسته هایمان به استقبال اول مه میرویم. ما جمعی از زندانیان سیاسی در آستانه روز جهانی کارگر، به عنوان کسانی
كانون حمایت از خانواده جان باختگان و بازداشتی ها 22فروردین ۹۶: در تاریخ شنبه ۱۹فروردین ۹۶، در بیانیه ای که کانون صنفی معلمان در کانال تلگرامی خود منتشر کرده است از بازداشت اسماعیل عبدی و دیگرانی
كانون حمایت از خانواده جان باختگان و بازداشتی ها 22فروردین ۹۶: به گزارش کانون حقوق بشری نه به زندان نه به اعدام، زندانیان سیاسی عقیدتی اهل سنت در زندان رجایی شهر با نوشتن بیانیه ای کشتار مردم