بيانيه ها

كانون حمایت از خانواده جان باختگان و بازداشتی ها 11بهمن 1394: آيت الله كاظميني بروجردي از زندان اوين در پيامي، شركت در انتخابات را حرام دانسته و از مردم خواست كه در انتخابات شركت نكنند.
كانون حمایت از خانواده جان باختگان و بازداشتی ها 11بهمن 1394: محمد علي منصوري، زنداني سياسي زندان رجايي شهر در نامه اي خطاب به هم ميهنان و كليه انسان هاي شريف، نهادهاي حقوق بشري، عفو بين الملل و گزارشگران بدون مرز و ... با يادآوري مشكلات زندان و بازداشت فرزندش عليرضا منصوري نامه اي نوشته است.
كانون حمایت از خانواده جان باختگان و بازداشتی ها 9بهمن 1394: خالد حردانی زندانی سیاسی زندان رجایی شهر در نامه ای با محکوم کردن رفتارهای غیرانسانی نسبت به زندانیان سیاسی و عقیدتی در ایران و مشخصا زندان های اهواز خواستار رسیدگی سازمان های حقوق بشری به وضعیت این افراد تحت شکنجه شد.
كانون حمایت از خانواده جان باختگان و بازداشتی ها 9بهمن 1394: کنشگران کارزار لگام درباره زندانیان محکوم به اعام بیانیه زیر را صادر کردند:
كانون حمایت از خانواده جان باختگان و بازداشتی ها 8بهمن 1394: زندانی سیاسی رسول حردانی در مورد انتخاباتی که در پیش است نامه ای نوشته است که به شرح زیر است:
كانون حمایت از خانواده جان باختگان و بازداشتی ها 8جمعی از زندانیان سیاسی زندانهای گوهردشت و اوین در بیانیه ای به مردم فرانسه پذیرش سفر روحانی به فرانسه را محکوم کرده و نوشتند: 
كانون حمایت از خانواده جان باختگان و بازداشتی ها 8بهمن 1394: زندانی سیاسی ارژنگ داودی طی بیانیه‌یی از زندان گوهردشت کرج پذيرش روحانی به فرانسه را محکوم کرد و از مردم فرانسه و ایرانیان مقیم فرانسه خواست با شرکت هر چه فعالتر در تظاهرات اعتراضی علیه این سفر، همدردی خود را با مبارزان اسیر سیاسی و جنبش ۲۰۰ ساله آزادیخواهی ایرانیان هر چه رساتر نشان دهند.
كانون حمایت از خانواده جان باختگان و بازداشتی ها 6بهمن 1394: زنداني سياسي ارژنگ داوودي در قبال كليات لايحه جرم سياسي در مجلس نمايشي ـ فرمايشي موضع گيري كرد.
جمعی از زندانیان سیاسی سالن 12 زندان رجایی شهر در نامه ای بازداشت هادی منصوری را محکوم کردند. متن نامه به این قرار است: