بيانيه ها

زندانی عقیدتی آقای کاظمینی بروجردی ضمن انتشار بيانيه اي حملات تروریستی در فرانسه را محكوم كرده است كه متن آن به شرح زير است: ”ستایش می کنم آفریدگاری را که هرگز نوازش خلق را فراموش نکرد و هیچگاه امر به خشونت ...
بنا به گزارشات رسيده به دنبال حملات تروريستي هفته اخير در فرانسه جمعی از زندانیان سیاسی زندان گوهردشت ضمن انتشار بیانیه‌ ای حملات تروریستهای بنیادگرا را محكوم كرده و تأكيد كردند: ” اگر آن زمان که روحانیان حاکم بر ایران، تروریزم دولتی را ترویج می‌نمودند و به‌ویژه خمینی فتوای ترور سلمان رشدی در قلب اروپا را صادر کرد، دنیای متمدن، ...
جمعی از زندانیان سیاسی گوهردشت (رجایی‌ شهر) كرج در محکومیت حکم ظالمانه به بهنام ابراهیم‌زاده اقدام به صدور بيانيه اي كردند كه به شرح زير است:  «آگاهی یافتیم دادگاه امنیتی موسوم به انقلاب، بهنام ابراهیم‌زاده زندانی کارگری و حقوق بشری...
بنا به گزارشات رسيده، جمعي از زندانيان سياسي محبوس در زندان گوهردشت كرج طي نامه اي از زندانيان در حال اعتصاب غذاي زندان كارون اهواز حمايت كردند. در اين نامه چنين آمده است...
جمعي از زندانيان عقيدتي سياسي اهل سنت محبوس در زندان گوهردشت كرج، بمناسبت دومين سالگرد شهادت شش تن از يارانشان بنامهاي اصغر رحیمی، کیوان زند کریمی، بهنام رحیمی، محمدظاهر بهمنی، هوشیار محمدی و بهرام احمدی بيانيه اي صادر كردند كه متن آن بقرار زير است...
جمعي از زندانيان سياسي زندانهاي گوهردشت و مركزي كرج، ضمن حمايت از شصت و يكمين قطعنامه مجمع عمومي ملل متحد خواستار ارجاع پرونده نقض حقوق بشر جمهوري اسلامي به شوراي امنيت شدند. در اين بيانيه آمده است...
بدنبال اعتصاب غذاي زندانيان سياسي زندان اروميه و مقاومت چشمگيرشان كه حمايت بسياري از شخصيتها و فعالين مدني و سياسي را بدنبال داشت, جمعي از زنان فعال كردستان و همچنين انجمن دفاع از زندانيان سياسي و عقيدتي با انتشار بيانيه‌هاي جداگانه ضمن اعلام حمايت از اين اعتصاب غذاي جمعي, خواستار رسيدگي به خواسته‌هاي زندانيان اعتصابي شدند...
فراخوان كانون حمايت ازخانواده جان باختگان و بازداشتي ها براي حمايت جامعه جهاني از زندانيان اعتصابي اروميه و نجات جان آنان
جمعي از فعالين سياسي و مدني در حمايت از زندانيان كرد اعتصابي در زندان اروميه ضمن انتشار بيانيه اي از جامعه‌جهانی، سازمان‌ها و نهادهای مدافع حقوق بشر و تشکلهای مدنی خواستار انجام وظايف انساني اين ارگانها در قبال اين موضوع و در مقابل سیاستهاي غير انساني جمهوری اسلامی و همچنين واكنش نشان دادن در اين باره شدند...
صفحه27 از27