سه شنبه, 09 خرداد 1396 07:21

حمایت سندیکای کارگران فلزکار مکانیک ایران از زندانی سیاسی اسماعیل عبدی

كانون حمایت از خانواده جان باختگان و بازداشتی ها 9خرداد ۹۶: امروز سه شنبه ۹خرداد ۹۶، سی امین روز از اعتصاب غذای اعتراضی زندانی سیاسی اسماعیل عبدی می باشد و وضعیت او وخیم اعلام شده و نیاز به رسیدگی پزشکی در بیمارستان خارج از زندان دارد ولی مسئولین زندان از این امر ممانعت به عمل می آورند.
سندیکای کارگران فلزکار مکانیک ایران در بیانیه ای از اسماعیل عبدی و خواست هایش حمایت کرده و خواستار پایان دادن به این ماراتن مرگ بوده و آزادی برحق تمامی کوشندگانی که این چنین دست به اعتصاب غذا زده اند را خواستار شده است.
متن کامل این بیانیه به قرار زیر می باشد:
حقِ اسماعیل عبدی، زندگی است!
اسماعیل عبدی، عضو هیات مدیره کانون صنفی معلمان تهران، از تاریخ 10اردیبهشت در اعتراض به حکم امنیتی خود دست به اعتصاب غذا زده است. اسماعیل عبدی از پیگیرترین کوشندگان صنفی حقوق آموزگاران است. همه او را می شناسند به ویژه دستگاه قضایی. جرم او تلاش برای رفع نقص های آموزشی و پرورشی و همچنان دفاع از معیشت آموزگاران میهن مان است.
حق او زندگی است!
می دانیم که مبارزات اجتماعی را باید همگانی کرد، اما نمی توانیم در مقابل حق کشی های ناروا شاهد مرگ کوشنده ای توانا باشیم که دست های پنهان حذف او را خواهانند تا فعالین صنفی و مدنی برای اعتراضات خود دست به اعتصاب غذا بزنند. اعتصاب غذایی که نتیجه ای جز مرگ و یا علیل شدن ندارد، چون تسلیمی در کار نیست.
سندیکای کارگران فلزکارمکانیک ایران همگام با آموزگاران خود در کانون صنفی معلمان تهران خواستار پایان دادن به این ماراتن مرگ بوده و آزادی برحق تمامی کوشندگانی که این چنین دست به اعتصاب غذا زده اند را خواستار است.
جای اسماعیل عبدی در کنار شاگردان و خانواده بزرگ و سربلند کانون صنفی معلمان تهران و ایران است.
ما از اراده ای که برای پایان دادن به این اعتصاب غذا در سیستم قضایی در حال شکل گرفتن است، استقبال می کنیم.
سندیکای کارگران فلزکارمکانیک ایران
8 خرداد 1396

با ما در كانال كانون حمایت از خانواده جان باختگان و بازداشتی ها همراه باشید
https://telegram.me/CanoonJb

نظر شما در رابطه با مطلب حاضر