دوشنبه, 13 دی 1395 22:33

بیانیه کمپین حمایت از اعتصاب غذای زندانیان سیاسی برای تداوم تجمع در روز سه شنبه چهارده دی

كانون حمایت از خانواده جان باختگان و بازداشتی ها 13دی: بنا بر اخبار دریافتی، به دنبال تجمع اعتراضی امروز در مقابل زندان اوین برای حمایت از خواسته های زندانی سیاسی آرش صادقی و آزادی وی و تمامی زندانیان سیاسی در حال اعتصاب غذا، کمپین حمایت از اعتصاب غذای زندانیان سیاسی در بیانیه ای خواستار تداوم این اعتراضات در حمایت از زندانیان سیاسی و عقیدتی اعتصابی شدند و از همگان خواسته اند که روز سه شنبه ۱۴دی ۹۵ در ساعت ۱۰صبح مقابل زندان اوین تجمع کنند. در زیر قسمتی از این بیانیه را بخوانید:
"با توجه به اینکه ۷۱روز از اعتصاب غذای آرش صادقی میگذرد و هنوز خبری مبنی بر آزادی ایشان نیست، و از آنجا که حال ایشان رو به وخامت میباشد و هیچگونه اقدامی در جهت رسیدگی به وضعیت بحرانی ایشان نشده و هر لحظه ممکن است ایشان جان خود را از دست بدهند، لذا اعضای کمپین حمایت از زندانیان سیاسی در اعتصاب، آمادگی خود را در جهت حمایت از آرش صادقی در قالب تجمع مسالمت آمیز اعلام میدارد .
لذا از تمامی مردان و زنان آزاده و اصناف، انجمن ها و سازمانهای مدنی میخواهیم که در روز سه شنبه ۱۴ دی ماه ساعت ۱۰ در مقابل زندان اوین در حمایت از آرش صادقی، علی شریعتی، سعید شیرزاد و دیگر عزیزانی که این روزها در شرایط بد جسمانی در اعتصاب غذا بسر میبرند حضور بهم رسانیم.
به امید آنکه این تجمع مسالمت آمیز گامی در جهت آزادی بی قید و شرط این عزیزان باشد.

به امید آزادی تمامی زندانیان سیاسی و عقیدتی

با ما در كانال كانون حمایت از خانواده جان باختگان و بازداشتی ها همراه باشید
https://telegram.me/CanoonJb

نظر شما در رابطه با مطلب حاضر