شنبه, 11 دی 1395 08:41

فراخوان کانون حمایت از خانواده جان باختگان و بازداشتی ها برای نجات جان زندانی سیاسی در حال اعتصاب غذا آرش صادقی

کانون حمایت از خانواده جان باختگان و بازداشتی ها ضمن حمایت از خواسته های قانونی و مشروع زندانی سیاسی آرش صادقی، به تمامی نهادها و ارگانهای حقوق بشری و سازمانهای مدافع حقوق بشر و مدافع حقوق زندانیان فراخوان و هشدار می دهد که نسبت به جان زندانی سیاسی آرش صادقی در هفتادمین روز اعتصاب غذا که در خطر مرگ می باشد، اقدام سریع و موثر انجام دهند.
وضعیت جسمی آرش صادقی به نقطه غیر قابل برگشتی رسیده و طی آخرین معاینات پزشکی بیش از ۷۰درصد کلیه های خود را از دست داده، فشار خون وی به نقطه حاد و خطرناکی رسیده، از ضعف و سردردهای شدید، ناراحتی حاد در دستگاه گوارش، بالا آوردن لخته های خون و ... به شدت رنج می برد. خطر به کما رفتن و یا جان باختن وی به شدت افزایش یافته است.
جرم آرش صادقی دفاع از حق و حقوق انسانی خود است و حکومت ایران با بی توجهی به خواسته های وی در عمل یک مرگ تدریجی را به وی تحمیل کرده است و همگان شاهد این فاجعه انسانی و مرگ تدریجی انسان آزادیخواه و جوان مبارزی هستیم که با اراده ای سترگ در مبارزه ای با شکوه و دردناک، طلسم یأس و توبه و تسلیم را درهم شکسته است، لذا ضمن محکوم کردن این عمل ضد انسانی حکومت و هشدار به تمامی ارگانهای مدافع حقوق زندانیان و حقوق بشر که سکوت نکنند و در سطح جهانی و بین المللی اقدامی موثر انجام دهند و جان یک فرزند مبارز و مقاوم و سازش ناپذیر در برابر ظلم را نجات داده و در حمایت از آزادی بدون قید و شرط وی دست به اقدام عاجل بزنند و حکومت ایران را وادار به تن دادن به خواست های بر حق این زندانی سیاسی در حال اعتصاب غذا کنند.

كانون حمایت از خانواده جانباختگان و بازداشتی ها

11دی 1395
31دسامبر 2016

نظر شما در رابطه با مطلب حاضر