جمعه, 03 دی 1395 08:07

بیانیه جمعی از نویسندگان، هنرمندان و روزنامه‌نگاران در حمایت از حق قانونی زندانی سیاسی مرتضی مرادپور

كانون حمایت از خانواده جان باختگان و بازداشتی ها 3دی: «ما جمعی از نویسندگان و شاعران بر این باوریم جرایمی که مرتضی مرادپور زندانی سیاسی به زعم قوه قضائیه بدان متهم شده است (اعلام حمایت از احیای دریاچه ارومیه و درخواست اجرای اصل پانزده قانون اساسی) خواست قانونی بسیاری از افراد ملت و حتی از شعارهای انتخاباتی وقت رئیس جمهور محترم آقای حسن روحانی و بسیاری از نمایندگان مجلس بوده است. شعارهایی که عمل به آنها در چنین لحظه‌هایی به وظیفه‌ای انسانی بدل می‌شود، و گرنه جز جذب آرا و گریز از مسئولیت کارکردی نخواهند داشت. ما همچنین از اینکه اعلام حمایت و درخواست اجرای این موارد جرم تلقی شده است، دچار حیرت و احساس بی‌عدالتی شده‌ایم. زیرا اگر این موارد جرم تلقی گردد، تمامی دست‌اندرکاران احیای دریاچه‌ی ارومیه و همه‌ی کسانی که به نحوی مقدمات اصل پانزده را فراهم کرده‌اند، حتی نویسندگان و مصوبان آن، باید به عنوان مجرم روانه‌ی زندان‌ها شوند.
آقای مرتضی مرادپور از تاریخ چهارم آبان ماه وارد اعتصاب غذا شده و با گذشت قریب به دو ماه هنوز به خواست قانونی خود مبنی بر اجرای ماده ۱۳۴قانون مجازات اسلامی که اشاره به تجمیع مجازات متهم به ارتکاب چندین جرم را دارد نایل نیامده و آزاد نگردیده‌ است. از این رو، ما جمعی از نویسندگان و شاعران با در نظر گرفتن وضعیت وخیم جسمی و خوف اتلاف نفس آقای مرادپور از خواست قانونی وی اعلام حمایت کرده و با عنایت به این که طبق موازین قانونی دوره‌ی محکومیت جرم اشد خود را گذرانیده‌اند، از قوه‌ی قضائیه تقاضا داریم مجازات وی طبق ماده ۱۳۴ تجمیع و حکم آزادی ایشان صادر گردد.
بدیهی است در صورت عدم آزادی وی، مسئولیت تمامی آسیب‌های رخ داده و احتمالی وارده بر سلامت جسمانی این زندانی سیاسی متوجه قوه قضائیه خواهد بود.»
جمعی از نویسندگان، هنرمندان و روزنامه‌نگاران

با ما در كانال كانون حمایت از خانواده جان باختگان و بازداشتی ها همراه باشید
https://telegram.me/CanoonJb

نظر شما در رابطه با مطلب حاضر