سه شنبه, 23 آذر 1395 20:46

زندانیان عقیدتی سیاسی اهل سنت از زندان گوهردشت کرج در بیانیه ای خواستار آزادی بی قید و شرط نرگس محمدی و آتنا دائمی شدند

كانون حمایت از خانواده جان باختگان و بازداشتی ها 23آذر: متن کامل بیانیه زندانیان عقیدتی - سیاسی اهل سنت از زندان گوهردشت کرج در مورد آزادی بی قید و شرط خانم نرگس محمدی و آتنا دایمی به قرار زیر می باشد:
همواره حقوق بشر یکی از دغدغه ها در طول تاریخ بود که در هر برهه ای از زمان حکام و فرامانروایانی ظالم برای تثبیت مسند قدرت خود و بازی با سرنوشت مردم اقدام به نقض صریح آن میکنند و با وجود نظام و سیستمی بی رحم و جلاد اما نتوانسته اند صدای آزادی خواهی و عدالت و قلم و بیان آزادیخواهان را بشنوند و ببینند و برای خفه کردن این فریادها و نداها به زندانها پناه میبرند. غافل از اینکه صدای حق و آزادی خواهی رساتر از آن است که بتوان برای آن حائلي گذاشت.
با زندانی کردن خانم نرگس محمدی و آتنا دایمی و امثال آنها مسئله پایان نمی یابد. بلکه  کسان دیگری بدنبال آنها می آیند و سرود آزادی و دفاع از حقوق انسانهای مظلوم را می سرایند. بنابراین ما زندانیان عقیدتی - سیاسی اهل سنت که خود بزرگترین قربانی در نقض حقوق بشر را با اعدام یک شبه ۲۵تن از دوستانمان در زندان رجایی شهر داده ایم، خواستار آزادی فوری و بدون قید و شرط خانم نرگس محمدی و خانم آتنا دایمی هستیم و معتقدیم که جای چنین انسانهایی که با جان و دل در راه بهبود زندگی بشر و تحقق حقوقشان تلاش کرده اند، نه تنها زندان نیست بلکه جایزه نوبل افتخار آفرینی را (باید ) بر گردنشان انداخت.
زندانیان عقیدتی - سیاسی اهل سنت از زندان گوهردشت کرج

با ما در كانال كانون حمایت از خانواده جان باختگان و بازداشتی ها همراه باشید
https://telegram.me/CanoonJb

نظر شما در رابطه با مطلب حاضر