بيانيه ها

كانون حمایت از خانواده جان باختگان و بازداشتی ها 1اسفند: در روز شنبه ۳۰بهمن ۹۵، زندانیان سیاسی - عقیدتی زندان گوهردشت کرج در حمایت از اعتراضات هموطنان اهوازی و خوزستانی بیانیه ای را صادر کردند
كانون حمایت از خانواده جان باختگان و بازداشتی ها 26بهمن: در پی اعتراضات اخیر شهروندان شهرهای مختلف استان خوزستان به علت قطعی آب و برق و آلودگی محیط زیست، جوانان و مردم دزفول مسئولین
كانون حمایت از خانواده جان باختگان و بازداشتی ها 17بهمن: در بیانیه متحدانه ای، ۱۰۰۰ کارگر و معلم و فعال مدنی با حمایت از عظیم زاده و عبدی، خواهان پایان دادن به امنیتی کردن فعالیتهای صنفی شدند. این
كانون حمایت از خانواده جان باختگان و بازداشتی ها 15بهمن: گروهی از کارشناسان حقوق‌بشر سازمان ملل‌متحد از جمله خانم عاصمه جهانگیر گزارشگر ویژه حقوق‌بشر درخواست کردند
كانون حمایت از خانواده جان باختگان و بازداشتی ها 13بهمن: بازداشت و زندانی نمودن کارگران و معلمان را قویا محکوم مینمایم. در آستانه تعیین حداقل دستمزد کارگران در سال ۹۶ ما کارگران در کردستان، اقدام
كانون حمایت از خانواده جان باختگان و بازداشتی ها 5بهمن: بنا بر خبر دریافتی از بند زنان زندان اوین، شامگاه شنبه ۲بهمن ۹۵، تعدادی از زنان زندانی سیاسی - عقیدتی زندان اوین، به مناسبت بروز فاجعه
كانون حمایت از خانواده جان باختگان و بازداشتی ها 3بهمن: روز شنبه ۲بهمن ۹۵، اتحادیه آزاد کارگران پیرامون فاجعه ساختمان پلاسکوی تهران و همچنین مرگ ۲کودک کار در میان شعله های آتش بیانیه ای را منتشر
كانون حمایت از خانواده جان باختگان و بازداشتی ها ضمن ابراز همدردی و تسلیت عمیق به بازماندگان حادثه دلخراش ساختمان پلاسکو که غمی جبران ناپذیر را بر قلب آنها و تمامی مردم ایران نهاد، مسبب آن را حکومتی
كانون حمایت از خانواده جان باختگان و بازداشتی ها 19دی: بر اساس اخبار منتشره، روز جمعه ۱۷دی ۹۵، کانون صنفی معلمان استان تهران در مورد بودجه پیشنهادی دولت برای سال ۹۶ و همچنین صندوق ذخیره
صفحه1 از28