اخبار

كانون حمایت از خانواده جان باختگان و بازداشتی ها 8اردیبهشت ۹۶: ساعت ۱۰:۴۵ صبح روز پنجشنبه ۷اردیبهشت ۹۶، مأموران نیروی انتظامی شهرستان کوار، منزل کاظم دهقان از دراویش طریقت نعمت‌اللهی گنابادی
كانون حمایت از خانواده جان باختگان و بازداشتی ها 8اردیبهشت ۹۶: بر اساس اخبار منتشره، جمعی از زندانیان سیاسی - عقیدتی محبوس در زندان گوهردشت کرج، طی درج نامه ای به آقای آنتونیو گوترز، دبیر کل
كانون حمایت از خانواده جان باختگان و بازداشتی ها 8اردیبهشت ۹۶: بنا بر خبرهای دریافتی در دادگاه های حکومتی ایران احکام ضد انسانی و ضد حقوق بشر اعدام، قطع دست، شلاق و ... همچنان صادر می شود
كانون حمایت از خانواده جان باختگان و بازداشتی ها 7اردیبهشت ۹۶: بنا بر خبرهای رسیده، سحرگاه سه شنبه ۵اردیبهشت ۹۶، هنگامیکه فعالان اهل سنت عرب شهر شوشتر در حال برگزاری نماز جماعت بودند
كانون حمایت از خانواده جان باختگان و بازداشتی ها 7اردیبهشت ۹۶: بنا بر خبر دریافتی، انتقال زندانی سیاسی در حال اعتصاب غذا، عمر فرهنگ به قرنطینه، در واقع تهدید این زندانی سیاسی و ابزاری برای شکنجه
كانون حمایت از خانواده جان باختگان و بازداشتی ها 7اردیبهشت ۹۶: بر اساس اخبار منتشره، ۳زندانی سیاسی بند ۳۵۰زندان اوین، آرش صادقی، اسماعیل عبدی و یوسف عمادی طی انتشار نامه ای، حمایت
كانون حمایت از خانواده جان باختگان و بازداشتی ها 7اردیبهشت ۹۶: امروز پنجشنبه ۷اردیبهشت، زندانی سیاسی آتنا دائمی، بیستمین روز اعتصاب غذای خود را در شرایطی که وضعیت جسمی وخیمی دارد، سپری
كانون حمایت از خانواده جان باختگان و بازداشتی ها 6اردیبهشت ۹۶: بر اساس اخبار منتشره، عضو هیات مدیره سندیکای کارگران نیشکر هفت تپه و همچنین فعالان بخش زنان، خانم زینب کشوری و اشرف رحیم
كانون حمایت از خانواده جان باختگان و بازداشتی ها 6اردیبهشت ۹۶: صبح روز دوشنبه ۴اردیبهشت ۹۶، گارد ویژه زندان گوهردشت کرج به زندانیان اعتصاب غذا کننده در بند ۱۰، حمله کرده و زندانیان را مورد ضرب