اخبار

كانون حمایت از خانواده جان باختگان و بازداشتی ها 16دی: بر اساس اخبار منتشره، صبح روز پنجشنبه ۱۶دی ۹۵، دو زندانی به‌ نامهای علی چشمه نوشی و تراب رشیدی در زندان گوهردشت کرج حلق‌آویز شدند. این
كانون حمایت از خانواده جان باختگان و بازداشتی ها 16دی: بر اساس گزارش کمپین فعالین بلوچ، عبیدالرحمن ملک رئیسی برادر محمد صابر ملک رئیسی زندانی سیاسی بلوچ نامه ای را خطاب به افکار عمومی
كانون حمایت از خانواده جان باختگان و بازداشتی ها 16دی: بنا بر خبرهای دریافتی، در زندان تهران بزرگ سوییتهایی با الگوبرداری و با شرایط مشابه کهریزک به قصد فشار و مجازات زندانیان آغاز به کار کرده
كانون حمایت از خانواده جان باختگان و بازداشتی ها 16دی: بر اساس خبرهای منتشره، جمعی از زندانیان سیاسی در رابطه با ربودن زندانی سیاسی علی معزی از زندان گوهردشت کرج به مکانی نامعلوم، نامه ای
كانون حمایت از خانواده جان باختگان و بازداشتی ها 16دی: بر اساس اخبار منتشره، ساعت ۷صبح روز دوشنبه ۱۳دی ۹۵ ماموران زندان به بند ۳زندانیان سیاسی هموطن بلوچ در زندان زاهدان حمله کرده
كانون حمایت از خانواده جان باختگان و بازداشتی ها 16دی: زندانی سیاسی شاهین (جعفر) اقدامی در نامه ای سرگشاده از انواع رنجهایی که بر زندانیان تحمیل می شود اشاره مختصری کرده و بخصوص از رنجی
كانون حمایت از خانواده جان باختگان و بازداشتی ها 16دی: بر اساس خبرهای منتشره، سحرگاه روز چهارشنبه ۱۵دی ۹۵ در زندان قزلحصار کرج ۳زندانی محکوم به اعدام به اتهام مواد مخدر به پای چوبه های
كانون حمایت از خانواده جان باختگان و بازداشتی ها 15دی: به گزارش فعالین بلوچ؛ محمد صابر ملک رئیسی زندانی سیاسی بلوچ که در زمان بازداشت کمتر از ۱۷ سال سن داشت و اخیرا  پس از آنکه توسط
كانون حمایت از خانواده جان باختگان و بازداشتی ها 15دی: کمال احمدنژاد زندانی محکوم به اعدام از زندان میاندوآب نامه ای را خطاب به نهادهای حقوق بشری و همچنین گزارشگر ویژه سازمان ملل متحد نوشته