اخبار

كانون حمایت از خانواده جان باختگان و بازداشتی ها15اسفند: بر اساس اخبار منتشره، روز شنبه ۱۴اسفند ۹۵، محمد نجفی وکیل و فعال حقوق بشر با حضور وکلایشان آقای درفشان و آقای کیخسروی در دادسرای شازند
كانون حمایت از خانواده جان باختگان و بازداشتی ها15اسفند: بر اساس اخبار منتشره، زندانی سیاسی سعید شیراز نامه ای را به اصغر فرهادی در رابطه با دریافت جایزه اسکارش نوشته و منتشر کرده که متن کامل این
كانون حمایت از خانواده جان باختگان و بازداشتی ها15اسفند: بنا به گزارش دریافتی از زندان اردبیل، وضعیت غذایی و بهداشت زندانیان بی نهایت اسفناک و قابل توجه است. جمعیت زندانیان در زندان اردبیل حدود
كانون حمایت از خانواده جان باختگان و بازداشتی ها14اسفند: بنا بر خبرهای دریافتی، ساعت ۱۲شب جمعه ۱۳اسفند ۹۵، در زندان مرکزی ارومیه ۳زندانی به اتهام مواد مخدر حلق آویز شدند. نام دو تن از این
كانون حمایت از خانواده جان باختگان و بازداشتی ها14اسفند: بر اساس خبرهای منتشره، زندانی سیاسی - امنیتی جابر عابدینی، خطاب نامه جدید خودش را به خامنه ای و سوالاتی از وی اختصاص داده و
كانون حمایت از خانواده جان باختگان و بازداشتی ها14اسفند: بنا بر خبر دریافتی، زندانیان سیاسی امیر امیرقلی و بهنام ابراهیم زاده از زندان های گوهردشت کرج و زندان اوین در پیام مشترکی که منتشر کرده اند، ضمن 
كانون حمایت از خانواده جان باختگان و بازداشتی ها14اسفند: بر اساس اطلاعیه ای که خانواده آقای احمد منتظری منتشر کرده اند، پس از اینکه آقای احمد منتظری به دادسرای ویژه روحانیت قم مراجعه کردند، به ایشان ابلاغ شد که حکم صادره علیه وی به حالت تعلیق در آمده است و این 
كانون حمایت از خانواده جان باختگان و بازداشتی ها 14اسفند: بنا به گزارش دریافتی و بر اساس گفته های زندانیان در زندان مرکزی تبریز، بعد از ظهر روز جمعه ۱۳اسفند ۹۵، یکی از زندانیان محبوس در بند ۹زندان مرکزی تبریز بدلیل مشکلات
كانون حمایت از خانواده جان باختگان و بازداشتی ها13اسفند: بنا به گزارش دریافتی چهار تن از مسیحیان، آندره وارتانیان، انوشه رضابخش و سهیل زرگرزاده‌ ثانی، نانا بدریان