اخبار

كانون حمایت از خانواده جان باختگان و بازداشتی ها 18بهمن: بنا بر اخبار رسیده، در زندان وکیل آباد مشهد، تعداد مخفیانه اعدام که به صورت هفتگی انجام می شود، بسیار بالاست و به علت محدودیت های شدید
كانون حمایت از خانواده جان باختگان و بازداشتی ها 17بهمن: روز دوشنبه ۱۱بهمن ۹۵، بهنام ابراهیم زاده، عضو کمیته پیگیری ایجاد تشکلهای آزاد کارگری و فعال حقوق کودکان در نامه ای که از زندان گوهردشت کرج
كانون حمایت از خانواده جان باختگان و بازداشتی ها 17بهمن: ۴تن از زنان زندانی سیاسی محبوس در بند زنان اوین، نرگس محمدی، آتنا دائمی، مریم اکبری منفرد و گلرخ ابراهیمی، در نامه کوتاهی که منتشر کرده اند
كانون حمایت از خانواده جان باختگان و بازداشتی ها 17بهمن: بر اساس اخبار منتشره، امروز یکشنبه ۱۷بهمن ۹۵، در ساعت ۱۶، مهدی خزعلی در مقابل دفتر انتشاراتی حیان توسط ماموران وزرات اطلاعات
كانون حمایت از خانواده جان باختگان و بازداشتی ها 17بهمن: زندانی امنیتی خالد حردانی که به اتهام اقدام برای هواپیماربایی ۱۶سال بدون یک روز مرخصی در زندان محبوس می باشد، در نامه ای، برای شرکت در
كانون حمایت از خانواده جان باختگان و بازداشتی ها 17بهمن: سید هاشم خواستار نماینده ی معلمان ایران، بار دیگر نامه ای خطاب به خامنه ای که خطابی است به عموم مردم، منتشر کرده است و در انتهای این
كانون حمایت از خانواده جان باختگان و بازداشتی ها 17بهمن: بر اساس اخبار منتشره،دادعلی ملک رئیسی مشهور به مولوی دادرحمان سربازی، پدر زندانی سیاسی محمدصابر ملک رئیسی که در زندان اردبیل
كانون حمایت از خانواده جان باختگان و بازداشتی ها 16بهمن: بر اساس اخبار منتشره، دستگاه قضاییه حکومتی در استان لرستان برای دو زن و مرد حکم سنگسار را صادر کرده است. بنا بر حکم صادره از شعبه
كانون حمایت از خانواده جان باختگان و بازداشتی ها 17بهمن: روز شنبه ۱۶ بهمن ماه ۱۳۹۵ سیستم گرمایشی زندان رجایی شهر از کار افتاده و مسئولان بدون توجه به وضعیت موجود، زندانیان را در سرمای زیر