اخبار

كانون حمایت از خانواده جان باختگان و بازداشتی ها 19دی: بر اساس اخبار منتشره، امروز یکشنبه ۱۹دی ۹۵ فعال مدنی و زندانی سیاسی زرتشت (اسماعیل) احمدی راغب با تودیع وثیقه به صورت مشروط
كانون حمایت از خانواده جان باختگان و بازداشتی ها 19دی: بر اساس اخبار منتشره، زندانی سیاسی آرش صادقی علیرغم مقاومت و اصرار پزشکان بیمارستان طالقانی مبنی بر وخامت حال این زندانی و لزوم
كانون حمایت از خانواده جان باختگان و بازداشتی ها 19دی: بر اساس اخبار رسیده، روز شنبه ۱۸دی در ساعت ۲بعد از ظهر، گارد ویژه زندان گوهردشت کرج به بند ۳سالن ۸ حمله کرده تا اینکه تعدادی از زندانیان
كانون حمایت از خانواده جان باختگان و بازداشتی ها 19دی: بر اساس خبرهای منتشره، روز شنبه ۱۸دی ۹۵، به دنبال تیراندازی مستقیم پاسداران در شهرستان سرباز ۳شهروند بلوچ به نام های عبدالحمید و الطاف
كانون حمایت از خانواده جان باختگان و بازداشتی ها 19دی: روز جمعه ۱۷دی ۹۵، کوچکترین زندانی سیاسی محمد صابر ملک رئیسی که ۹امین روز اعتصاب غذای خود را پشت سر گذاشت به دلیل نوشتن نامه سرگشاده اش
كانون حمایت از خانواده جان باختگان و بازداشتی ها 18دی: عصر امروز شنبه ۱۸دی ۹۵، چهار زندانی به اتهام قتل و سرقت مسلحانه از اندرزگاه های ۳ و ۶زندان گوهردشت کرج جهت اجرای حکم اعدام به
كانون حمایت از خانواده جان باختگان و بازداشتی ها 18دی: بنا بر اخبار منتشره، عصر امروز شنبه ۱۸دی ۹۵، زندانی سیاسی آرش صادقی پس از گذشت ۴روز از پایان دادن به اعتصاب غذایی که ۷۲روز طول کشیده
كانون حمایت از خانواده جان باختگان و بازداشتی ها 18دی: بنا بر اخباری که داشتیم صبح روز چهارشنبه ۱۵دی ۹۵ زندانی سیاسی علی معزی پس از بازگشت از سالن ملاقات توسط افراد ناشناسی به مکان
كانون حمایت از خانواده جان باختگان و بازداشتی ها 18دی: بر اساس اخبار منتشره، آقای علی اکبر نیکبخت که خود مدتی در زندان گلپایگان و تحت شکنجه قرار داشته است در پیامی که برای انتشار به رسانه ها