اخبار

كانون حمایت از خانواده جان باختگان و بازداشتی ها 8خرداد ۹۶: بنا بر خبر دریافتی، بامداد روز جمعه ۵خرداد ۹۶، یک زندانی در زندان پارسیلون خرم‌آباد و سحرگاه روز یکشنبه ۷خرداد ۹۶، یک زندانی در ملاعام
كانون حمایت از خانواده جان باختگان و بازداشتی ها8خرداد ۹۶: زندانی سیاسی و معلم آزاده اسماعیل عبدی در وضعیت وخیم جسمی در اعتصاب غذا در زندان
كانون حمایت از خانواده جان باختگان و بازداشتی ها 7خرداد ۹۶: بنا بر خبرهای دریافتی، سحرگاه روز دوشنبه ۱خرداد ۹۶، یک زندانی به نام مهران اشرفی در زندان دیزل آباد کرمانشاه به چوبه های دار سپرده
كانون حمایت از خانواده جان باختگان و بازداشتی ها 6خرداد ۹۶: بر اساس اخبار منتشره، امروز شنبه ۶خرداد ۹۶، دادگاه تجدید نظر خواهران دائمی در حالی برگزار شد که همچنان زندانی سیاسی آتنا دائمی در
كانون حمایت از خانواده جان باختگان و بازداشتی ها 6خرداد ۹۶: بر اساس اخبار منتشره، روز جمعه ۵خرداد ۹۶، یک زندانی اهل سردشت با نام هیوا خضری توسط نیروهای وابسته به حفاظت اطلاعات زندان
كانون حمایت از خانواده جان باختگان و بازداشتی ها 6خرداد ۹۶: زندانی سیاسی آتنا دائمی که هم اکنون در بند زنان زندان اوین محبوس و در حال سپری کردن اعتصاب غذای اعتراضی خود می باشد با ممانعت
كانون حمایت از خانواده جان باختگان و بازداشتی ها 5خرداد ۹۶: بنا بر خبرهای رسیده، در شرایطی که زندانی سیاسی و معلم آزاده، اسماعیل عبدی، ۲۷امین روز اعتصاب غذای خود را پشت سر می گذاشت، به
كانون حمایت از خانواده جان باختگان و بازداشتی ها 5خرداد ۹۶: روز چهارشنبه ۲خرداد ۹۶، دو فعال حقوق زنان و شش فعال مدنی و سیاسی به اتهام «فعالیت تبلیغی علیه نظام جمهوری اسلامی ایران»
كانون حمایت از خانواده جان باختگان و بازداشتی ها 5خرداد ۹۶: بنا بر خبر دریافتی، زندانی سیاسی محبوس در زندان گوهردشت کرج، رسول حردانی، روز سه شنبه ۲خرداد ۹۶، دچار شوک عصبی شد و در اثر