اخبار

كانون حمایت از خانواده جان باختگان و بازداشتی ها 19بهمن: از اعزام افشین بایمانی، زندانی سیاسی به مرخصی استعلاجی علیرغم طی تمام مراحل اداری از جمله تودیع وثیقه جلوگیری می شود. آقای بایمانی که
كانون حمایت از خانواده جان باختگان و بازداشتی ها 19بهمن: بر اساس اخبار منتشره، در طی روزهای گذشته وسایل زندانی سیاسی وحید صیادی نصیری، چندین مرتبه توسط افسر نگهبانان بند ۴زندان اوین مورد
كانون حمایت از خانواده جان باختگان و بازداشتی ها 19بهمن: جعفر عظیم زاده در رابطه با رد اعاده دادرسی اسماعیل عبدی می گوید: تشدید سرکوب هرگونه حق طلبی میلیونها کارگر و معلم در سرتاسر ایران
كانون حمایت از خانواده جان باختگان و بازداشتی ها 19بهمن: روز یکشنبه ۱۷بهمن ۹۵، جمعی از زندانیان در بندهای مختلف زندان گوهردشت کرج ، طی نامه ای از وضعیت نگران کننده این زندان سخن به میان
كانون حمایت از خانواده جان باختگان و بازداشتی ها 19بهمن: به مناسبت فرا رسیدن ۲۲بهمن، زندانی سیاسی ارژنگ داوودی از زندان زابل، پیامی را منتشر کرده است که در ابتدای آن می گوید: بیست و دو بهمن ماه
كانون حمایت از خانواده جان باختگان و بازداشتی ها 19بهمن: بر اساس اخبار منتشره، هفته گذشته روز چهارشنبه ۱۳بهمن ۹۵، یک زندانی به اتهام مواد مخدر در زندان مرکزی ماکو به دار آویخته شد. این زندانی
كانون حمایت از خانواده جان باختگان و بازداشتی ها 18بهمن: بر اساس اخبار منتشره، از چند روز پیش زندانی سیاسی آرش صادقی به دنبال قول کتبی دادستان به وی مبنی بر رسیدگی خارج از نوبت پرونده همسرش
كانون حمایت از خانواده جان باختگان و بازداشتی ها 18بهمن: در طی روزهای اخیر افسر نگهبانی به نام غدیر بعد از خاموشی در حالیکه زندانیان در حال استراحت بودند به بند آنها یورش برده و وحشیانه وسایل آنها
كانون حمایت از خانواده جان باختگان و بازداشتی ها 18بهمن:زندانی سیاسی خالد حردانی در نامه ای که از درون زندان گوهردشت کرج منتشر کرده، نوشته است: “با سلامی گرم به گرمای شعله های فروزان خورشید