اخبار

كانون حمایت از خانواده جان باختگان و بازداشتی ها 19اسفند: بنا بر خبرهای دریافتی، روز یکشنبه ۱۵اسفند ۹۵، یک زندانی به نام مراد سیفی،۳۹ساله و اهل میاندوآب به اتهام مواد مخدر در مراغه اعدام شد
كانون حمایت از خانواده جان باختگان و بازداشتی ها 18اسفند: بنا بر خبرهای رسیده، محوطه وسیعی از زندان زابل جهت کشت انواع علوفه حیوانات اختصاص داده شده که این کار توسط مسئولان زندان زابل
كانون حمایت از خانواده جان باختگان و بازداشتی ها 18اسفند: روز یکشنبه ۱۵اسفند ۹۵، با فشار دادستان سراوان و در حکمی “عجولانه” زندانی سیاسی عمادالدین ملازهی و هم پرونده وی به حبس های طولانی مدت
كانون حمایت از خانواده جان باختگان و بازداشتی ها 18اسفند: فعال حقوق بشر و زندانی سیاسی نرگس محمدی که مادر ۲فرزند می باشد، به تحمل ۲۲سال زندان محکوم شده‌ که ۱۶سال آن لازم‌الاجرا است و اکنون
كانون حمایت از خانواده جان باختگان و بازداشتی ها 18اسفند: بنا بر گزارش رسیده از زندان گوهردشت کرج، روز سه شنبه ۱۷اسفند ۹۵، در ساعت های ۱۰:۳۰صبح و ۴بعد از ظهر، به دستور قاضی صلواتی، گارد ویژه
كانون حمایت از خانواده جان باختگان و بازداشتی ها 18اسفند: بنا بر اخبار دریافتی، روز دوشنبه ۱۶اسفند ۹۵، در زندان ساری ۲زندانی به اتهام قتل د رمحوطه زندان اعدام شدند. این دو جوان اهل آمل بودند
كانون حمایت از خانواده جان باختگان و بازداشتی ها 17اسفند: به مناسبت ۸مارس روز جهانی زن، زندانی سیاسی خالد حردانی، پیامی را از زندان گوهردشت کرج جهت انتشار ارسال نموده که در آن به زنان
كانون حمایت از خانواده جان باختگان و بازداشتی ها 17اسفند: روز دوشنبه ۱۶اسفند ۹۵، عثمان اسماعیلی و محمود صالحی در شعبه چهارم دادگاه تجدید نظراستان کردستان محاکمه شدند. قابل ذکر است که
كانون حمایت از خانواده جان باختگان و بازداشتی ها 17اسفند: بر اساس گزارشهای منتشره، فعال مدنی و ملی ترک، میثم جولانی که در شهر اردبیل ساکن می باشد احضاریه ای را دریافت کرده است که به اتهام