اخبار

كانون حمایت از خانواده جان باختگان و بازداشتی ها 30فروردین ۹۶: بر اساس اخبار منتشره، شاعر و نویسنده آذربایجانی، حبیب ساسانیان، روز سه شنبه ۲۹فروردین ۹۶، در اعتراض به مفقود شدن اسناد
كانون حمایت از خانواده جان باختگان و بازداشتی ها 30فروردین ۹۶: زندانی سیاسی عمر فرهنگ که در زندان اردبیل محبوس می باشد، چهارمین روز اعتصاب غذای اعتراضی خود را در حالت بیماری و در وضعیت
كانون حمایت از خانواده جان باختگان و بازداشتی ها 30فروردین ۹۶: بنا بر خبر دریافتی، زندانیان سیاسی محبوس در زندان اردبیل طی انتشار نامه ای خطاب به مردم در رابطه با نمایش انتخابات در پیش رو گفته اند
كانون حمایت از خانواده جان باختگان و بازداشتی ها 30فروردین ۹۶: بنا بر اخبار دریافتی، زندانی سیاسی، بهنام ابراهیم زاده، هم اکنون با وضعیت حاد جسمی در زندان گوهردشت کرج محبوس می باشد. خانواده
كانون حمایت از خانواده جان باختگان و بازداشتی ها 30فروردین ۹۶: بنا بر گزارش رسیده، سپیده دم روز سه شنبه ۲۹فروردین ۹۶، یک زندانی به نام حمید معینی، به اتهام قتل و سرقت در زندان عادل آباد شیراز
كانون حمایت از خانواده جان باختگان و بازداشتی ها 30فروردین ۹۶: بنا به گزارش تارنگار حقوق بشر در ایران، سازمان عفو بین الملل اعلام کرده است: اجرای حکم اعدام مهدی بهلولی که قرار بود روز چهارشنبه
كانون حمایت از خانواده جان باختگان و بازداشتی ها 29فروردین ۹۶: بنا بر خبر دریافتی، سحرگاه امروز سه شنبه ۲۹فروردین ۹۶، یک زندانی به نام وحید فتح الله آستانی، ۲۸ساله و اهل شهرستان اهر به
كانون حمایت از خانواده جان باختگان و بازداشتی ها 29فروردین ۹۶: بنا بر اخبار دریافتی، در ادامه روند سرکوب و تهدید و فشار بر زندانیان در زندان های حکومتی، امروز سه شنبه ۲۹فروردین ۹۶، زندانیان سیاسی
كانون حمایت از خانواده جان باختگان و بازداشتی ها 29فروردین ۹۶: محسن بابایی، زندانی زندان گوهردشت کرج، برای اجرای حکم اعدام به اتهام «قتل» در سلول انفرادی به سر می‌برد و قرار است سحرگاه