اخبار

كانون حمایت از خانواده جان باختگان و بازداشتی ها 21بهمن: زندانی سیاسی ابوالقاسم فولادوند که در زندان گوهردشت کرج محبوس می باشد به ‌مناسبت ۲۲بهمن پیامی را برای انتشار در اختیار رسانه ها قرار داده
كانون حمایت از خانواده جان باختگان و بازداشتی ها 21بهمن: رضا شهابی عضو هیات مدیره سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و حومه از سوی دادستانی تهران برای بازگشت به زندان تحت فشار قرار
كانون حمایت از خانواده جان باختگان و بازداشتی ها 21بهمن: یورش نیروهای گارد ویژه زندان مرکزی خرم آباد و برخوردهای وحشیانه و غیر انسانی علیه زندانیان بی دفاع و تخریب و سرقت وسایل شخصی
كانون حمایت از خانواده جان باختگان و بازداشتی ها 21بهمن: بنا بر گزارش دریافتی، در روز سه شنبه ۱۹بهمن ۹۵،ده ها کارگر شهرداری شوشتر توسط شهرداری این شهر وادار به امضای تعهد نامه ای
كانون حمایت از خانواده جان باختگان و بازداشتی ها 21بهمن: بنا بر اخبار منتشره، صبح روز دوشنبه ۱۸بهمن ۹۵، امیر زرگانی یک هموطن عرب اهوازی در محل کارش توسط وزارت اطلاعات و به دلایل نامشخص دستگیر و به مکان
كانون حمایت از خانواده جان باختگان و بازداشتی ها 20بهمن: از روز دوشنبه ۱۸بهمن ۹۵، امید شاهمرادی سنندجی، زندانی امنیتی، در اعتراض به «بی‌توجهی مسئولین قضایی و اجرایی در خصوص شکایاتش
كانون حمایت از خانواده جان باختگان و بازداشتی ها 20بهمن: بر اساس اخبار منتشره، صبح امروز چهارشنبه ۲۰بهمن ۹۵، زندانی سیاسی، حمید بابایی که در زندان گوهردشت کرج زندانی بود، به صورت ناگهانی
كانون حمایت از خانواده جان باختگان و بازداشتی ها 20بهمن: بنا بر اخبار رسیده، در بیداد سرمای زمستان، زندانیان زندانهای اوین و گوهردشت کرج با قطع وسائل گرمایشی تحت فشار هستند. در زندان اوین
كانون حمایت از خانواده جان باختگان و بازداشتی ها 20بهمن: بنا بر اخبار دریافتی، رئیس حفاظت زندان دستگرد اصفهان، همچنان از انتقال قنبرعلی صفری، زندانی عادی محبوس در این زندان به بندهای عمومی ممانعت