اخبار

كانون حمایت از خانواده جان باختگان و بازداشتی ها 10خرداد ۹۶: روز سه شنبه ۹خرداد ۹۶، دادگاه به اصطلاح انقلاب زاهدان برای یک زندانی سیاسی بلوچ حکم اعدام و برای ۴زندانی سیاسی دیگر هر کدام
كانون حمایت از خانواده جان باختگان و بازداشتی ها 10خرداد ۹۶: صبح روز سه شنبه ۹خرداد ۹۶، یک وکیل دادگستری در شیراز به نام دانیال استخر، به اتهام نوشتن مطالب انتقادی در باره اعدام های دهه
كانون حمایت از خانواده جان باختگان و بازداشتی ها 10خرداد ۹۶: پس از گذشت ۵۴روز از اعتصاب غذای جانکاه زندانی سیاسی و فعال حقوق زنان، آتنا دائمی، با محقق شدن مطالباتش امروز چهارشنبه ۱۰خرداد
كانون حمایت از خانواده جان باختگان و بازداشتی ها 10خرداد ۹۶: روز سه شنبه ۹خرداد ۹۶، یک دانشجوی بلوچ مهرستانی که ۱۴روز قبل از آن بازداشت شده بود به زندان مرکزی زاهدان منتقل شد
كانون حمایت از خانواده جان باختگان و بازداشتی ها 10خرداد ۹۶: پس از آن که امروز چهارشنبه ۱۰خرداد ۹۶، حکم تبرئه خواهران آتنا دائمی از اتهامات وارد توسط دادگاه تجدید نظر اعلام شد، زندانی سیاسی
كانون حمایت از خانواده جان باختگان و بازداشتی ها 10خرداد ۹۶: بر اساس اخبار منتشره، شیما بابایی از فعالان مدنی، و متولد ۷۳، در نامه ای خطاب به زندانی سیاسی در حال اعتصاب غذا، آتنا دائمی
كانون حمایت از خانواده جان باختگان و بازداشتی ها 10خرداد ۹۶: بر اساس اخبار منتشره در کانال های تلگرامی، طی حکمی رسمی که توسط رئیس شعبه ۴۸دادگاه تجدید نظر استان تهران، محمد میر احمدی صادر
كانون حمایت از خانواده جان باختگان و بازداشتی ها 10خرداد ۹۶: روز دوشنبه ۸خرداد ۹۶، «واحد سیده» از فعالین کارگری شهر مهاباد و عضو کمیته هماهنگی برای کمک به ایجاد تشکل های کارگری، توسط اداره
كانون حمایت از خانواده جان باختگان و بازداشتی ها 10خرداد ۹۶: بر اساس اخبار منتشره، زندانیان محبوس در زندان مرکزی زاهدان در ماه رمضان در زمان افطار فقط ۲عدد خرما و یک تکه کوچک پنیر دریافت