اخبار

كانون حمایت از خانواده جان باختگان و بازداشتی ها 31فروردین ۹۶: بنا بر خبر دریافتی از نزدیکان خانواده سیامک میرزایی، در روزهای اخیر مأمورین ارگانهای اطلاعاتی و امنیتی حکومت در استان اردبیل از جمله
كانون حمایت از خانواده جان باختگان و بازداشتی ها 31فروردین ۹۶: بنا بر خبر دریافتی، سحرگاه امروز پنجشنبه ۳۱فروردین ۹۶، یک زندانی به نام محمود ترابی به اتهام قتل در زندان بروجرد به چوبه دار آویخته
كانون حمایت از خانواده جان باختگان و بازداشتی ها 31فروردین ۹۶: امروز پنجشنبه ۳۱فروردین ۹۶، زندانی سیاسی آتنا دائمی، دوازدهمین روز اعتصاب غذای اعتراضی خود مبنی بر محکومیت خواهرانش انسیه و
كانون حمایت از خانواده جان باختگان و بازداشتی ها 31فروردین ۹۶: بنا بر خبر رسیده، زندانی سیاسی - امنیتی و تبعه ترکمنستان، باتیر شاه محمداف، در دومین ماه از اعتصاب غذای اعتراضی خود به سر می برد
كانون حمایت از خانواده جان باختگان و بازداشتی ها 30فروردین ۹۶: صبح روز یکشنبه ۲۷فروردین ۹۶، یک زندانی به نام محمد ساجدین به اتهام مواد مخدر در زندان مرکزی بندر عباس به طناب دار آویخته شد
كانون حمایت از خانواده جان باختگان و بازداشتی ها 30فروردین ۹۶: بر اساس اخبار منتشره، صبح روز سه شنبه ۲۹فروردین ۹۶، در شهرهای شیراز، قشم و بندرعباس، ۸شهروند بهایی به علتی نامعلوم توسط
كانون حمایت از خانواده جان باختگان و بازداشتی ها 30فروردین ۹۶: بر اساس اخبار منتشره، روز شنبه ۲۶فروردین ۹۶، در زندان مرکزی زاهدان، یک زندانی به نام محمد کلکلی که امامت نمازهای یومیه زندانیان
كانون حمایت از خانواده جان باختگان و بازداشتی ها 30فروردین ۹۶: بنا بر خبر دریافتی، یکی از اعدام شدگان امروز چهارشنبه ۳۰فروردین ۹۶، محسن بابایی، ۳۱ساله، متاهل و لیسانس حسابداری بود که
كانون حمایت از خانواده جان باختگان و بازداشتی ها 30فروردین ۹۶: بامداد امروز چهارشنبه ۳۰فرودین ۹۶، از ۱۲زندانی منتقل شده به سلول هال انفرادی جهت اعدام، محسن بابایی و ۱۰زندانی دیگر به طناب دار