اخبار

كانون حمایت از خانواده جان باختگان و بازداشتی ها 21 اسفند: از روز جمعه ۲۰اسفند ۹۵، باتیرشاه محمداف زندانی  زندان رجایی شهر به علت ضعف شدید بدنی و اینکه به مدت ۵۴روز می باشد که در اعتصاب غذا
كانون حمایت از خانواده جان باختگان و بازداشتی ها 21 اسفند: روز جمعه ۲۰اسفند ۹۵، در پی چندمین مراجعه‌ی آرش صادقی به بهداری به دلیل درد در ناحیه قفسه سینه، پزشک بهداری به وی اعلام داشته که
كانون حمایت از خانواده جان باختگان و بازداشتی ها 20 اسفند: یکی از زندانیان عادی بند ۱۰ سالن ۳۰زندان گوهردشت کرج، به نام علی صورتگر، شامگاه چهارشنبه ۱۸اسفند ۹۵، به دلیل شرایط غیر قابل تحمل
كانون حمایت از خانواده جان باختگان و بازداشتی ها 20 اسفند: در روز چهارشنبه ۱۸اسفند ۹۵، یوسف عمادی هنرمند و آهنگساز از بند ۳۵۰ به بند ۲-الف زندان اوین منتقل شد و به همین علت وی آغاز اعتصاب غذای
كانون حمایت از خانواده جان باختگان و بازداشتی ها 20 اسفند: بنا بر خبر دریافتی، روز پنجشنبه ۱۹اسفند ۹۵، محمدنبی علی زهی زندانی تبعه افغانستان، پس از اینکه نزدیک به یک روز در قرنطینه شکنجه شد، در
كانون حمایت از خانواده جان باختگان و بازداشتی ها 20 اسفند: در گزارشی که آقای زید رعدالحسین، کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل متحد در نشست شورای حقوق بشر در ژنو ارائه داده است، با ذکر نقض برخی
كانون حمایت از خانواده جان باختگان و بازداشتی ها 20 اسفند: روز چهارشنبه ۱۸اسفند ۹۵، زرتشت (اسماعیل) احمدی راغب، فعال مدنی که اواخر آبان ماه بازداشت شده و با تودیع وثیقه آزاد شده بود، جهت رسیدگی
كانون حمایت از خانواده جان باختگان و بازداشتی ها 20 اسفند: بنا بر اخبار منتشره، در طی روزهای اخیر ۲فعال سیاسی آذربایجانی به دادگاه اهر احضار شدند. عسگر اکبرزاده فعال سیاسی اهل اردبیل قرار است روز
كانون حمایت از خانواده جان باختگان و بازداشتی ها 19اسفند: بر اساس اخبار منتشره، مادر علی پژگل زندانی بلوچ در تبعید، خانم آمنه کوه نشین نامه ای خطاب به خانم عاصمه جهانگیر، گزارشگر ویژه شورای حقوق بشر