اخبار

كانون حمایت از خانواده جان باختگان و بازداشتی ها 23 اسفند: بنا بر اخبار منتشره، خانم مرجان داوری محقق و مترجم ۵۰ساله، به اتهام «افساد فی الارض»،توسط قاضی صلواتی به اعدام محکوم شده است. خانم
كانون حمایت از خانواده جان باختگان و بازداشتی ها 23 اسفند: بنا بر خبرهای دریافتی، روز شنبه ۲۱اسفند ۹۵، یک زندانی به نام منوچهر آبخیز که اهل نیک شهر بود در زندان چابهار به چوبه دار سپرده شد
كانون حمایت از خانواده جان باختگان و بازداشتی ها 23 اسفند: در اتهام جدیدی که فعال کارگری و زندانی سیاسی سابق، محمود صالحی با آن مواجه شده است، خود در فیس بوکش ماجرا را بازگو می کند. وی در زمان
كانون حمایت از خانواده جان باختگان و بازداشتی ها 22 اسفند: بنا بر اخبار رسیده، صبح روز یکشنبه ۲۲اسفند ۹۵، در زندان زاهدان ۴زندانی به نام های جواد ریگی فرزند بهارشه، مجید ریگی فرزند خدابخش، خدارحم ریگی
كانون حمایت از خانواده جان باختگان و بازداشتی ها 22 اسفند: بنا بر اخبار منتشره، امروز یکشنبه ۲۲اسفند ۹۵،آتنا دائمی به همراه انسیه و هانیه دائمی به دادگاه قضایی قدس، برای تفهیم اتهام احضار شدند. در برگه
كانون حمایت از خانواده جان باختگان و بازداشتی ها 22 اسفند: در اواسط هفته ی گذشته پس از احضار ۲فعال کارگری کُرد، شعبه چهارم دادگاه تجدید نظر استان کردستان اتهام جدیدی را علیه محمود صالحی
كانون حمایت از خانواده جان باختگان و بازداشتی ها 22 اسفند: بنا بر اخبار دریافتی، روز شنبه ۲۱اسفند ۹۵، در زندان مرکزی زاهدان، ۴زندانی به اتهام مواد مخدر به نام های جدار ریگی فرزند بهارشه، خدارحم ریگی
كانون حمایت از خانواده جان باختگان و بازداشتی ها 22 اسفند: در طی روزهای اخیر زندانی سیاسی کورد محمد نظری که بیش از نیمی از عمر خود را در زندان گذرانده است در رنج نامه ای که به خانم عاصمه جهانگیر
كانون حمایت از خانواده جان باختگان و بازداشتی ها 22 اسفند: «ساعت 12ظهر روز 21اسفند ۹۵، جلسه دوم محاکمه جعفر عظیم زاده و شاپور احسانی راد با اتهامات بر هم زدن نظم عمومی و تشویش اذهان