اخبار

كانون حمایت از خانواده جان باختگان و بازداشتی ها 13اسفند: با تاييد ديوان عالي كشور 10زنداني در زندان مركزي زاهدان در آستانه اجراي حكم اعدام قرار گرفته اند.
كانون حمایت از خانواده جان باختگان و بازداشتی ها 13اسفند: موزيسين و نوازنده سه تار مهدي رجبيان، براي پرداخت جريمه، ساز سه تارش را براي فروش مي گذارد.
كانون حمایت از خانواده جان باختگان و بازداشتی ها 13اسفند: زنداني سياسي افشين بايماني كه شانزدهمين سال از دوران محكوميت خود را سپري مي كند، از امكان هرگونه مرخصي محروم است.
پنج شنبه, 13 اسفند 1394 10:04

عسگر اکبرزاده از زندان آزاد شد

كانون حمایت از خانواده جان باختگان و بازداشتی ها 13اسفند: فعال مدنی اردبیلی عسگر اکبرزاده روز چهارشنبه 12اسفند1394 به سپردن کفالت 10میلیون تومانی از بازداشتگاه حفاظت اطلاعات اردبیل آزاد شد.
كانون حمایت از خانواده جان باختگان و بازداشتی ها 13اسفند: دادگاه پیرانشهر هفته پیش مبلغ صدمیلیون تومان نقد بابت آزاد کردن سند منزل مسکونی پدر جلال لاهیجانی گرفت.
كانون حمایت از خانواده جان باختگان و بازداشتی ها 13اسفند: زندانی سیاسی کرد به نامهای عثمان مصطفی پور، محمد نظري و والي درودي بيش از 20سال است كه در زندانهاي جمهوري اسلامي در زندان مي باشند.
كانون حمایت از خانواده جان باختگان و بازداشتی ها 13اسفند: زندانی سیاسی رسول حردانی که در سالن 12 زندان رجایی شهر می باشد روز چهارشنبه 12اسفند 1394 جهت درمان به بیمارستان طالقانی تهران اعزام شد اما بدون انجام درمان به زندان بازگردانده شد.
كانون حمایت از خانواده جان باختگان و بازداشتی ها 12 اسفند: محمدعلي طاهري كه حكم بازداشت موقت او تا تاريخ 18اسفند 1394 بود، مجدداً تا تاريخ 18فروردين 1395 تمديد شد.
كانون حمایت از خانواده جان باختگان و بازداشتی ها 12 اسفند: سیامک سیفی فعال مدني در دو احضاريه جداگانه به دادگاه شهر تبريز و مشكين شهر احضار شد.