اخبار

روز پنجشنبه 11 تيرماه 1394 هشت نفر از بازداشت شدگان ديماه گذشته در نصير اباد سرباز به دادگاه غير علني در زاهدان منتقل و آنان را مورد محاكمه قرار دادند. اقايان عبدالستار بهرامزهی، عامر گهرامزهی، ابوبکر ملازهی، ابوبکر بهرامزهی، امید بهرامزهی، مصیب وطن خواه، ادریس بلیده ای و امین بهرامزهی از بازداشت شدگان 14 دی ماه روستای نصیر آباد بدون داشتن حق وكيل محاكمه شدند.هنوز هيچ اطلاعي از وضعيت دادگاه هفته گذشته كه سه نفر ديگر از بازداشت شدگان در آن محاكمه گرديدند در دست نيست و حكمي به اين نفرات ابلاغ نگرديده است.
وز چهارشنبه سوم تيرماه 1394سه نفر از بازداشت شدگان روستاي نصير اباد سرباز در بيدادگاه ارتجاع زاهدان مورد محاكمه قرار گرفتند.  زندانيان امين رئيسي، نجيب رئيسي و داوود بهرامزهي در حالي كه از حق داشتن وكيل محروم بودند ، تمامي اتهاماتي كه به آنان وارد شده را رد كرده و اظهار داشته اند كه از آنان تحت شكنجه هاي زيادي اعترافات گرفته شده است...
پرسنل اتاق جراحي بيمارستان شهداي تجريش روزانه حد اقل دو ساعت در اعتصاب هستند بر اساس اخبار دريافتي پرسنل اتاق جراحي در بيمارستان موسوم به شهداي تجريش اعم از پزشك، پرستار، كادر فني و تخصصي و... در اعتراض به عدم پرداخته كارانه( مزد)  خود از روز چهارشنبه 3 تيرماه روزانه به مدت دو ساعت دست از كار كشيده و اعتصاب ميكنند.اين اعتصاب تأثيرات جدي در وضعيت امور بيمارستان ايجاد كرده و دچار بي نظمي هاي خاصي در سطح بيمارستان گرديده است
ضايعات  بدهي سازمان زندانها به بيمارستان موسوم به شهداي تجريش بر سر بيماران زنداني خراب ميشود بدليل بدهي سازمان زندانها به بيمارستان موسوم به شهداي تجريش در تهران، بخش تداركات بيمارستان از ارائه هرگونه خدمات به پاسياران و سربازاني كه به همراه بيماران زنداني به بيمارستان ميروند خود داري ميكند.بيمارستان به سربازان و يا مأموراني كه زندانيان بيمار را در بيمارستان تحت مراقبت امنيتي قرار ميدهند،هيچ  غذايي در طي شبانه روز نميدهد و نهايتا سربازان و مأموران نيز خشم و كين خود را بر سر بيمار تخليه ميكنند.اين در حالي است كه سردمداران رژيم ضد بشري خميني سرقت هاي ميلياردي…
احضارن مصوره بهكيش از خانواده شهيدان دهه شصت به بخش اطلاعات اداره گذرنامه.عكس دارد روز دوشنبه هشتم تيرماه 94 خانم منصوره بهكيش از خانواده شهيدان دهه شصت پس از بازگشت از مسافرت خارج از كشور، در نهاد باصطلاح رياست جمهوري ( اطلاعات) آخوندي مورد بازجويي قرار گرفت. مأموران اطلاعات از وي سوالاتي از قبيل اينكه به كجاها ها رفته ايد و با چه كساني ديدار داشته ايد قصد گرفتن اطلاعات از اين خانواده شهيد را داشته اند.
روز پنجشنبه 5 تيرماه 1394 جمعي از سركردگان جنايتكار دستگاه قضاييه در كرج  جهت سركشي و ارزيابي وضعيت زندانيان به زندان مركزي كرج رفته و در حسينيه مركزي اين زندان با جمعي از زندانيان وارد گفتگو شدند. زندانيان نسبت به شرايط ضد انساني در زندان و همچنين اعمال شكنجه هاي جنايتكاران به سركردگان قضاييه  رژيم اعتراض كردند. يكي از زندانيان كه به شدت عصباني شده بود،نسبت به اعدام هم بندي هاي خودش اعتراض كرد و اينكه ما را مورد ضرب وشتم و شكنجه قرار ميدهند. مأموران اين زنداني را به سلول انفرادي منتقل و پس از ساعاتي مجددا به بند…
زنداني سياسي ميثاق يزدان نژاد كه دو حكم جداگانه ده و سه سال زندان دارد و هم اكنون در زندان گوهردشت كرج محبوس است. خانواده اين زنداني براي حكم سه سال زندان وي مجددا اعاده دادرسي داده بودند كه بر اساس حكم جديد، سه سال زندان وي ، به سه سال زندان در تبعيد به زندان سمنان ارتقاء؟! يافته است
انتقال زنداني سياسي اسدالله هادي بعد از سه روز از عمل جراحي كمر به سلول در زندان گوهردشت   روز جمعه 6 تيرماه  ساعت 21 زنداني سياسي اسدالله هادي در حالي به زندان عودت داده شد كه تنها سه روز از عمل جراحي كمرش ميگذرد. زنداني سياسي اسدالله هادي بدون هيچ مراقبت درماني بر حالي كه به دشواري حركت ميكرد، با واكر( چارپايه مخصوص بيماران )به زندان گوهردشت كرج عودت داده شد.دژخيمان قوه قضاييه و زندان در مقابل اعتراض اين زنداني كه اينگونه جراحي ها طبق نظر اطباء جراح و ساير كادرهاي درماني بيمارستان حد اقل بايستي دو ماه بيمار…
مطابق خبر دريافتي از عسلويه، صبح روز دوشنبه 1 تير 94 كارگران پتروشيمي جم در اعتراض به مجبور كردن آنها به روزه گرفتن در مقابل دفاتر رياست اين پتروشيمي تجمع كردند. كارگران خواستار اخراج ناظران رژيم براي روزه داري اجباري شدند. رژيم ناظراني از طرف يك ستاد به اسم ستاد موقت رمضان در اين منطقه درست كرده است. ايادي رژيم كارگران را مجبور به روزه گرفتن در ساعت كاري و ممنوع كردن آنها از نوشيدن آب و مواد غذايي در پتروشيمي كرده اند. در حاليكه آب و هواي اين منطقه بسيار گرم است و كارگران در صورتي كه روزه بگيرند،…