اخبار

كانون حمایت از خانواده جان باختگان و بازداشتی ها 26بهمن: بنا بر خبرهای دریافتی، صبح روز شنبه ۲۳بهمن ۹۵، یک طلبه زندانی به اتهام جرائم مالی به نام علی ملاکریمی در زندان اوین به صورت مشکوکی جان
كانون حمایت از خانواده جان باختگان و بازداشتی ها 26بهمن: روز دوشنبه ۲۵بهمن ۹۵، سه زندانی سیاسی بلوچ به نام های انور بلوچی، عیسی آهورانی و عبدالوهاب حکیمی پس از ۱۴ماه بلاتکلیفی، هر
كانون حمایت از خانواده جان باختگان و بازداشتی ها 25بهمن: روز دوشنبه ۲۵بهمن سه زندانی را در زندان زابل اعدام کردند. اسامی دو تن از این زندانیان عبارتند از
كانون حمایت از خانواده جان باختگان و بازداشتی ها 25بهمن: در روز ۲۵بهمن ۱۳۸۹، صانع ژاله دانشجوی ۲۶ساله دانشجوی هنر دانشگاه تهران توسط ماموران وحشی حکومتی بر اثر اصابت گلوله به شهادت رسید و
كانون حمایت از خانواده جان باختگان و بازداشتی ها 25بهمن: روز ۲۵بهمن ۱۳۸۹، زنده یاد محمد مختاری در تهران بر اثر اصابت گلوله به سرش به شهادت رسید. محمد متولد ۱۹شهریور ۱۳۶۸ بود که در ۲۲سالگی
كانون حمایت از خانواده جان باختگان و بازداشتی ها 25بهمن: سید هاشم خواستار نماینده ی معلمان ایران در فیس بوک خود مطلبی تحت عنوان «میروم علفهای بیا بان را میخورم و منت شماها را نمیکشم» منتشر
كانون حمایت از خانواده جان باختگان و بازداشتی ها 24بهمن: بنا بر اخبار دریافتی، صبح روز شنبه ۲۳بهمن ۹۵، یک زندانی به نام (م . ش) در زندان جیرفت به دار آویخته شده است. همچنین در همین روز شنبه ۲۳بهمن
كانون حمایت از خانواده جان باختگان و بازداشتی ها 24بهمن: بنا بر خبر رسیده، صبح روز شنبه ۲۳بهمن ۹۵، خانم سحرناز موسوی، مادر سالخورده زندانی، قنبرعلی صفری زندانی محبوس در زندان دستگرد اصفهان
كانون حمایت از خانواده جان باختگان و بازداشتی ها 24بهمن: بر اساس اخبار منتشره، صبح روز شنبه ۲۳بهمن ۹۵، ماموران زندان زابل ۲زندانی را به اتهامات مربوط به مواد مخدر، جهت اجرای حکم اعدام از بندهای خود