اخبار

كانون حمایت از خانواده جان باختگان و بازداشتی ها 5اردیبهشت ۹۶: بنا بر خبر دریافتی، روز شنبه ۲اردیبهشت ۹۶، مرتضی مرادپور هنگام هواخوری زندان تبریز، دچار درد شدید قفسه سینه در ناحیه قلب شد که به بهداری
كانون حمایت از خانواده جان باختگان و بازداشتی ها 5اردیبهشت ۹۶: بنا بر خبر دریافتی، زندانی سیاسی در حال اعتصاب غذا عمر فرهنگ، توسط مسئولین زندان اردبیل با وجود وخامت حال، به جای اعزام به بیمارستان
كانون حمایت از خانواده جان باختگان و بازداشتی ها 5اردیبهشت ۹۶: زندانی سیاسی گلرخ ایرایی که دوست و هم بند آتنا دائمی زندانی سیاسی در حال اعتصاب غذا می باشد، نامه ای در شرح وضعیت وخیم
كانون حمایت از خانواده جان باختگان و بازداشتی ها 5اردیبهشت ۹۶: فعال کارگری رشید شریفیان، پس از آنکه روز دوشنبه ۲۳اسفند ۹۵، بازداشت شد، تنها در یک تماس تلفنی کوتاه در روزهای اول فروردین ۹۶، از
كانون حمایت از خانواده جان باختگان و بازداشتی ها 4اردیبهشت ۹۶: روز یکشنبه ۳اردیبهشت ۹۶، پیام شکیبا، عضو سابق انجمن اسلامی دانشگاه زنجان و دانشجوی کارشناسی ارشد علوم سیاسی دانشگاه
كانون حمایت از خانواده جان باختگان و بازداشتی ها 4اردیبهشت ۹۶: بر اساس اخبار منتشره، شب شنبه ۲اردیبهشت ۹۶، از ساعت ۲۱ تا ۲۴:۳۰، نیروهای وزارت اطلاعات که تیم های ۵نفره بودند، در شهر شاهین شهر
كانون حمایت از خانواده جان باختگان و بازداشتی ها 4اردیبهشت ۹۶: بنا بر خبر دریافتی، زندانی سیاسی مهدی فراحی شاندیز که هم اکنون در بند ۱۰زندان رجایی شهر کرج محبوس می باشد، نامه ای را
كانون حمایت از خانواده جان باختگان و بازداشتی ها 4اردیبهشت ۹۶: امروز دوشنبه ۴اردیبهشت ۹۶، زندانی سیاسی حمید بابایی با درد شدید قفسه سینه مواجه می شود که به بهداری زندان گوهردشت کرج منتقل
كانون حمایت از خانواده جان باختگان و بازداشتی ها 4اردیبهشت ۹۶: بر اساس اخبار منتشره، روز شنبه ۲اردیبهشت ۹۶، سه شهروند بهایی به نام های سینا اقدس زاده، شایان تفضلی و خشایار تفضلی، ساکن