یکشنبه, 21 خرداد 1396 11:42

حمله و هجوم گارد ویژه زندان اوین به سالن دوازده

كانون حمایت از خانواده جان باختگان و بازداشتی ها 21خرداد ۹۶: بنا بر خبر دریافتی، ظهر امروز یکشنبه ۲۱خرداد ۹۶، نیروهای گارد ویژه زندان اوین به سالن ۱۲این زندان با هجوم وحشیانه ای اقدام به تفتیش وسایل زندانیان اعم از کتاب، دفتر، لوازم شخصی و ... کرده اند.
لازم به توضیح است که این یورش وحشیانه و تفتیش با توهین و ارعاب و همچنین به هم ریختن و تخریب قسمتی از وسایل زندانیان همراه بوده است.
از علت این تهاجم و یورش خشونت بار به داخل سالن ۱۲زندان اوین، هنوز اخباری در دست نداریم.
به نظر می رسد که مصداق های آتش‌به‌اختیار خامنه ای در تمامی پهنه ها و صحنه های اجتماعی به ترتیب خود را نشان می دهد، اعم از دستگیری های گسترده و ... و حال حمله به زندانیان بی دفاع که بایستی شاهد این خشونت ها باشند.

با ما در كانال كانون حمایت از خانواده جان باختگان و بازداشتی ها همراه باشید
https://telegram.me/CanoonJb

نظر شما در رابطه با مطلب حاضر