انعكاسات خارجي

كانون حمایت از خانواده جان باختگان و بازداشتی ها ۱9ارديبهشت: سازمان عفوبین‌الملل روز شنبه18اردیبهشت1395 خواستار آزادی فوری و بدون قید و شرط زندانیان سیاسی ایران از جمله امید علی شناس، سعید حسین زاده، آتنا دائمی و آسو رستمی شد.
كانون حمایت از خانواده جان باختگان و بازداشتی ها ۱9ارديبهشت: روز پنجشنبه 16اردیبهشت1395 اسامی برندگان جوایز حقوق بشر سال ۲۰۱۶ واتسلاو هاول اعلام شد و آتنا فرقدانی کارتونیست جوان ایرانی، که دو روز پیش از زندان آزاد شد، یکی از این افراد است.
كانون حمایت از خانواده جان باختگان و بازداشتی ها 11ارديبهشت: عفو بین‌الملل با انتشار بیانیه ای خواستار اقدام فوری جهت مشخص شدن سرنوشت یوسف سیلاوی در ششمین سال ناپدیدشدن او شد.
كانون حمایت از خانواده جان باختگان و بازداشتی ها 10ارديبهشت: در آستانه روز جهانی آزادی مطبوعات، جان کربی سخنگوی وزارت خارجه ایالات متحده تاکید کرد که آمریکا خواهان آزادی مطبوعات در ایران است.
كانون حمایت از خانواده جان باختگان و بازداشتی ها 9ارديبهشت: مرکز پژوهشی خانه آزادی مستقر در واشینگتن در گزارش سالانه خود که روز چهارشنبه 8اردیبهشت 1395 منتشر شد، ایران را در ردیف ده کشور آخر آزادی مطبوعات قرار داد.
كانون حمایت از خانواده جان باختگان و بازداشتی ها 9ارديبهشت:  آقای احمد شهید و برخی کارشناسان حقوق بشر سازمان ملل در سایت این نهاد بیانیه ای را صادر کردند که از مقامات ایران خواستار آزادی امید کوکبی و زندانیان بیمار شدند و علاوه بر این
كانون حمایت از خانواده جان باختگان و بازداشتی ها 8ارديبهشت: سازمان گزارش‌گران بدون مرز، روز سه‌شنبه7ارديبهشت 1395، با صدور بیانیه‌ای احكام زندان براي سه روزنامه نگار را محكوم كرد.
كانون حمایت از خانواده جان باختگان و بازداشتی ها 3ارديبهشت: سازمان دیدبان حقوق بشر خواهان دسترسی فوری امید کوکبی به امکانات درمانی مناسب شده است.
كانون حمایت از خانواده جان باختگان و بازداشتی ها 1ارديبهشت: عفو بین‌الملل طی بیانیه‌یی برای اقدام فوری به آزادی زندانی سیاسی اسماعیل عبدی دبیرکل کانون صنفی معلمان فراخوان داد.