پنج شنبه, 18 شهریور 1395 13:20

لیست و گزارش مختصری از فعالان ملی مدنی محبوس آذربایجان در زندان های ایران


گزارشی از فعالان ملی مدنی زندانی آذر بایجان در زندانهای ایران
كانون حمایت از خانواده جان باختگان و بازداشتی ها 18 شهریور: بنا به گزارشات دریافتی  در حال حاضر هشت زندانی سیاسی آذر بایجان بر خلاف اصل تفکیک جرائم در بندهای مختلف پراکنده اند، اسامی، حکم، بند محل نگهداری و اتهامات این زندانیان به شرح زیر است :
1-آیت مهرعلی بیگلو، فعال ملی مدنی آزربایجان ۸ سال تعزیری متولد ۱۳۵۷ می باشد و یکی از فعالین مطرح حرکت ملی آذر بایجان می باشد، اتهامات وارده به ولی عبارتند از،
اجتماع و تبانی برای اقدام علیه امنیت ملی، تبلیغ علیه نظام و عضویت در تشکل غیرقانونی، وی در بند ۱۵ پاک زندان تبریز زندانی میباشند.

2- رسول رضوی، متولد ۱۳۴۹ و اهل تبریز می باشد. به این  این فعال ملی مدنی آذر بایجان،۶ ماه تعزیری باضافه ۶ ماه تعلیقی، به دلیل تبلیغ علیه نظام، حکم داده اند ودربند ۱۵ پاک زندان تبریز محبوس میباشند.

۳. مرتضی مرادپور، متولد ۱۳۶۶ فرزند حسن فعال ملی مدنی آذربایجان به وی سه سال تعزیری، به دلیل تبلیغ علیه نظام و اجتماع و تبانی برای اقدام علیه امنیت ملی، حکم داده اند وی در بند ۱۲ محکومین زندان تبریز محبوس میباشند.

۴. حسین علی محمدی الوار، فعال ملی مدنی آذر بایجان،جرم، تبلیغ علیه نظام، اجتماع و تبانی برای اقدام علیه امنیت ملی و توهین به مقدسات وی در بند ۱۲ محکومین زندان تبریز محبوس میباشند.

۵. نقی احمدی آذر مقدم،نویسنده و فعال آذربایجان ۵ سال حبس تعزیری و ۱۰ سال ممنوعیت سفر به کشور آذر بایجان، تبلیغ علیه نظام و جاسوسی به نفع کشور آذربایجان،در بند ۱۲ محکومین زندان تبریز محبوس میباشند.

6. سیامک میرزایی فعال ملی مدنی آذربایجان متولد ۱۳۵۹شهرستان پارساباد موغان ایشان در حال حاضر بدون ارائه هیچ گونه دلیل دستگیریش از طرف اداره حفاظت شهرستان تهران در بند 209زندان اوین محبوس می باشند.

 ۷. دکتر لطیف حسنی متولد ۱۳۴۹ شهرستان خلخال فعال ملی مدنی آذر بایجانبه جرم اجتماع وتبانی برای اقدام علیه امنیت ملی ،تبلیغ علیه نظام و عضویت در تشکل غیر قانونی  در زندان رجایی شهر محبوس میباشند.

 ۸. حبیب ساسانیان از حدود چهارماه پیش در اردبیل دستگیر و به اطلاعات تبریز٬ زندان تبریز و دوباره به اداره اطلاعات تبریز انتقال یافته و تاکنون در هیچ دادگاهی مورد محاکمه قرار نگرفته است.


با  ما در كانال كانون حمایت از خانواده جان باختگان و بازداشتی ها همراه باشید
https://telegram.me/CanoonJb

نظر شما در رابطه با مطلب حاضر