یکشنبه, 14 شهریور 1395 10:13

معرفی تعدادی دیگر از بازجویان وشکنجه گران در کشتار زندانیان سیاسی در سال 67- زندان یونسکو دزفول

كانون حمایت از خانواده جان باختگان و بازداشتی ها 14 شهریور: شنبه 13شهريور1395براساس گزارش رسیده  اسامی شمار دیگری از شکنجه گران وبازجویان در زندان یوینسکو دزفول، در سال های 1364 تا 1368 فاش شد.  اسامی این شکنجه گران به شرح زیر است
-ﺧﻠﻒ ﺭﺿﺎﺋﯽ ﻣﻌﺮﻭﻑ ﺑﻪ ﺧﻠﻒ ﺭينگو
-ﻋليرضا  ﺁﻭﺍﺋﯽ
-ﺷﻤﺲ ﺍﻟﺪين ﮐﺎﻇﻤﯽ ﻧﺪﺍﻑ
-ﻫﺮﺩﻭﺍﻧﻪ كفشير
-ﻋﺒﺪﺍﻟﺮﺿﺎ ﺳﺎﻟﻤﯽ
-ﻋﺒﺪﺍﻟﻌظيم  ﺗﻮﺳﻠﯽ
-ﻋﻠﯽ ﺧﻠﻒ

با  ما در كانال كانون حمایت از خانواده جان باختگان و بازداشتی ها همراه باشید
https://telegram.me/CanoonJb

نظر شما در رابطه با مطلب حاضر