مقالات و مصاحبه ها

كانون حمایت از خانواده جان باختگان و بازداشتی ها 15اردیبهشت ۹۶: دکتر «محمد ملکی» نخستین رئیس دانشگاه تهران بعد از وقوع انقلاب است. دکتر ملکی بعدها  و پس از استعفا و اعتراضش به جریان انقلاب
كانون حمایت از خانواده جان باختگان و بازداشتی ها 14اردیبهشت ۹۶: در آخرین قسمت و پنجمین قسمت از نامه سید هاشم خواستار به خامنه ای و ادامه طرح سوالاتش، پیامی به ملت قهرمان ایران می دهد
كانون حمایت از خانواده جان باختگان و بازداشتی ها 9اردیبهشت ۹۶: استاد محمد ملکی اولین رئیس دانشگاه تهران پس از انقلاب سال ۵۷ و بنیانگذار کمپین لغو گام به گام اعدام در مصاحبه ای که با شبکه جهانی
كانون حمایت از خانواده جان باختگان و بازداشتی ها 8اردیبهشت ۹۶: آقای سید هاشم خواستار نماینده معلمان خراسان در چهارمین قسمت از نامه خود سوالهای مشخصی را از خامنه ای می پرسد و در قسمتی
كانون حمایت از خانواده جان باختگان و بازداشتی ها 4اردیبهشت ۹۶: این عید عظیم از طرف کانون حمایت از خانواده جان باختگان و بازداشتی ها بر تمامی هموطنان مبارک. خجسته روزی و خجسته مبعثی که با
كانون حمایت از خانواده جان باختگان و بازداشتی ها 4اردیبهشت ۹۶: در لابلای سطور اخبار، و در حال و هوای خبرهای روز بودم که از دیدن خبر اعلام عزای عمومی توسط بقایی جهت رد صلاحیت خود و احمدی نژاد
كانون حمایت از خانواده جان باختگان و بازداشتی ها 3اردیبهشت ۹۶: فعال حقوق زنان و کودکان، آتنا دائمی از روز شنبه ۱۹فروردین ۹۶، در اعتراض به حکم صادر شده علیه خواهرانش اقدام به اعتصاب غذای اعتراضی
پنج شنبه, 31 فروردين 1396 19:28

پخش خرمای ختم تولید ملی!

كانون حمایت از خانواده جان باختگان و بازداشتی ها 31فروردین ۹۶: با نگاهی به اخبار تعطیلی کارخانه ها، عمق فاجعه اقتصاد فروپاشیده این حکومت، معلوم و افزایش سرسام آور و غیر قابل توصیف بیکاری در کشور
كانون حمایت از خانواده جان باختگان و بازداشتی ها 31فروردین ۹۶: بر اساس نامه ای که آقای هاشم خواستار، نماینده معلمان خراسان منتشر و در ۵قسمت تنظیم شده است، در زیر به قسمت سوم می پردازیم