مقالات و مصاحبه ها

كانون حمایت از خانواده جان باختگان و بازداشتی ها 12تير:  پیام هاشم خواستار پس از آزادی جعفر عظیم زاده مژده ، مژده ، بهار آزادي در پیش است.
كانون حمایت از خانواده جان باختگان و بازداشتی ها 11تير: روزی فردی وارد کافه حاجی عزت شد و درخواست غذای مجانی کرد که برای او آبگوشتی آوردند و طرف در حین خوردن آن چشمش به تکه پارچه ای در داخل غذا افتاد و گفت: این دیگه
كانون حمایت از خانواده جان باختگان و بازداشتی ها 10تير: شوراي حقوق بشر سازمان ملل اينجانب حسن صادقي که اکنون زنداني سياسي زندان گوهر دشت هستم. در سالهاي شصت تا شصت و شش در زندان اوين
كانون حمایت از خانواده جان باختگان و بازداشتی ها 10تير: زندانی سیاسی علیرضا گلیپور با انتشار نامه‌ای از درون زندان به افشای گوشه ای از فشارها و شکنجه‌های ماموران زندان پرداخت.
كانون حمایت از خانواده جان باختگان و بازداشتی ها 10تير: چرا سکوت هموطن؟ بیش از 12کیلو از وزن او کم شده است، پوست و استخوانی متحرک، جوانی مصلوب بین دیوارهای تاریک تاریخ بشر و احکام
كانون حمایت از خانواده جان باختگان و بازداشتی ها 8تير: سالهاست که به لطف رهبری سفره پر برکتی در سوریه باز شده است، سفره ای که افاضات آن بسبار بیشتر از رسیدگی و حل و فصل تنگناهای موجود کشور است.
كانون حمایت از خانواده جان باختگان و بازداشتی ها 8تير: امروز که شنیدم بیهوش شد دیگر نتوانستم ساکت بمانم و اين منظره تلخ را به تماشا بنشینم و پرپر شدن این مرد بزرگ و خنده رو را نظاره کنم در حالی که مدتی با او زیسته ام و مرهم و محرم
كانون حمایت از خانواده جان باختگان و بازداشتی ها 8تير: دیدار با جعفر عظیم زاده (شصت روز اعتصاب غذا) امروز ظهر در دادسرای ناحیه شش پیگیر پرونده ای بودم، خدا به دلم انداخت که بعد از انجام کار بروم سراغ جعفر عظیم زاده…
كانون حمایت از خانواده جان باختگان و بازداشتی ها 8تير: امروز صبح ۷ تیر به اتفاق دوستان نازنینم تیمور خرسند، حبیب رضاپور و سعید رضایی به سمت تهران آمدیم. قرار بود به دیدار مردی برویم که پایداری و مقاومت را در دستان پرهیمنت خویش مچاله