مقالات و مصاحبه ها

كانون حمایت از خانواده جان باختگان و بازداشتی ها 27مرداد: برگرفته از فیس خانم شعله پاکروان هر بزه و جرمی در بستر مناسب آن به وقوع میپیوندد. افرادی که اکنون در زندانها هستند در زمانی نه چندان دور در کوچه و خیابان رفت و
كانون حمایت از خانواده جان باختگان و بازداشتی ها 27مرداد: اگر به سرچشمه دستوراعدام ها از ابتدا انقلاب ایران بنگریم می توان نام روح الله موسوی خمینی، رهبر و معمار رژیم جمهوری اسلامی را نام برد. طی صدور حکم پیوست در مرداد ٦٧، فرمان قتل عام زندانیان
كانون حمایت از خانواده جان باختگان و بازداشتی ها 27مرداد: شرمتان باد، نه يك بار، نه هشتاد و پنج ميليون بار، كه به تعداد انسانهاي روي كره زمين يعني 7.5 ميليارد بار.
كانون حمایت از خانواده جان باختگان و بازداشتی ها 26مرداد: تاریخ واقعی در حال نگارش است. نه به دست بی شرافتان بلکه به قلم راویان حقیقت. تاریخ اثبات کرده است تاوان خون بیگناهان ستانده خواهد شد و تمامیت خواهان دستشان از جور کوتاه.
كانون حمایت از خانواده جان باختگان و بازداشتی ها 26مرداد: زندانیان سیاسی زندان رجایی شهر طی نامه ای از انتشار فایل صوتی صحبتهای آقای منتظری با هیئت صادر کننده احکام مرگ تقدیر کردند.
كانون حمایت از خانواده جان باختگان و بازداشتی ها 25مرداد: اظهارات و بیانات بسار مهم آقای دکتر محمد ملکی، درباره انتشار نوار صوتی آیت الله منتظری درباره کشتار زندانیان سیاسی در سال 1367 را در زیر مشاهده می کنید.
دوشنبه, 25 مرداد 1395 08:52

دوشنبه سياه - توطئه نخ نما

كانون حمایت از خانواده جان باختگان و بازداشتی ها 25مرداد: هدف از نوشتن اين مقاله اين مي باشد كه بتوان جلوي دروغها و توطئه هاي نخ نما يا حناي رنگ باخته در سايه كشف  نقاب سياه آنها كه از بدو انقلاب اسلامي ايران با دروغ و نيرنگ
كانون حمایت از خانواده جان باختگان و بازداشتی ها 24مرداد: زندانی سیاسی سعید حسین زاده با درج نامه ای خطاب به سران ایران به آنچه او بازی با رنگها برای انحراف افکار عمومی مینامد، انتقاد میکند.
كانون حمایت از خانواده جان باختگان و بازداشتی ها 24مرداد: ﺳﺎﻝ ﻫﻔﺘﺎﺩ ﺑﻮﺩ ﻳﺎ ﻫﻔﺘﺎﺩ و ﻳﻚ، ﺩﻗﻴﻖ ﻳﺎﺩﻡ ﻧﻴﺴﺖ! ﻳﻜﻲ ﺩﻭ ﺳﺎﻝ ﭘﺲ اﺯ ﺁﺯاﺩﻱ اﺯ ﺯﻧﺪاﻥ ﺑﻮﺩ! ﻳﻚ ﺭﻭﺯ ﺣﻮاﻟﻲ ﻇﻬﺮ ﺩﺭ ﻳﻚ ﺭﻭﺯ ﻧﻴﻤﻪ اﺑﺮﻱ ﻧﻴﻤﻪ ﺑﺎﺭاﻧﻲ ﺭﺷﺖ ﺩﺭ ﺣﺎﻝ ﻗﺪﻡ ﺯﺩﻥ ﺑﻮﺩﻡ ﻛﺎﻣﻼ ﺗﻮﻱ ﺣﺎﻝ و هوای ﺧﻮﺩﻡ ﺑﻮﺩﻡ ﻣﺎﻧﻨﺪ