مقالات و مصاحبه ها

كانون حمایت از خانواده جان باختگان و بازداشتی ها 13مرداد: موضع من انسان است و انسانیت نه عقیده و نظر و مذهب دیگران. موضع من حقوق فردی و اجتماعی انسان هاست در هر دیار و نظامی که باشند، ایران، سوریه، کوبانی، ترکیه و.... اما اولویتم
كانون حمایت از خانواده جان باختگان و بازداشتی ها 13مرداد: درود. عالیجنابانی که دستگاه حکومت قضا و امنیت را در ایران مدیریت می کنند پاسخ گرانی، بیکاری، فقر، فساد، چپاول، تبعیض را این گونه می دهند با اعدام، تا امنیت برقرار گردد.
كانون حمایت از خانواده جان باختگان و بازداشتی ها 13مرداد: با قلبی مالامال از درد و اندوه تنها میتوانم سر تعظیم در مقابل هموطنان کوردمان فرود بیاورم و بگویم در داغ فرزندان اعدام شده تان شریکم. آری این اعدامها هر اندازه که باشد از یک نفر تا
كانون حمایت از خانواده جان باختگان و بازداشتی ها 12مرداد: با خبر شدم به خانواده شهرام احمدی اطلاع داده اند که برای انجام ملاقات آخر به زندان مراجعه کنند. آتش دنیا توی دلم ریخته برای مادرش که توان آمدن به تهران را ندارد. او بعد از اعدام بهرام
كانون حمایت از خانواده جان باختگان و بازداشتی ها 12مرداد: به قلم احسان فتاحی اعدام زندانیان سیاسی در تابستان ۱۳۶۷ واقعه‌ای بود که طی آن عده بسیاری از زندانیان سیاسی در زندان‌های جمهوری اسلامی در ایران در ماه‌های مرداد و شهریور ۱۳۶۷ اعدام شدند.
یکشنبه, 10 مرداد 1395 09:38

آتنا فرقدانی: حکمرانان

كانون حمایت از خانواده جان باختگان و بازداشتی ها 10مرداد: برگرفته از فیس بوک آتنا فرقدانی فیش حقوقی حکمرانانی که پاسخگو نیستند کجاست؟!! آیا این فیش ها لابلای اخبار لباس المپیک و... فراموش
كانون حمایت از خانواده جان باختگان و بازداشتی ها 10مرداد: زندانی سیاسی خالد حردانی در زندان رجایی شهر در پاورقی خاطرات خود با دعا برای زندانیانی که در اعتصاب غذا بسر می برند، اینها را تنها بخش کوچکی از ستم و ظلم
كانون حمایت از خانواده جان باختگان و بازداشتی ها 10مرداد: عيسي سحرخيز كه اينك 63 سال دارد، در زندان معروف بود به اينكه وي به ميمون دو سور و به وقاحت سه سور زده است. اين مزدور بي رنگ و ريشه وزارت
كانون حمایت از خانواده جان باختگان و بازداشتی ها 9مرداد: در ۱۸ تیر ماه ۱۳۷۸نیروهای امنیتی با یورش به خوابگاه دانشجویان در کوی دانشگاه تهران به ضرب و شتم دانشجویان و بازداشت آنها و تخریب خوابگاه دانشجویان پرداختند.