مقالات و مصاحبه ها

کانون حمایت از خانواده جان باختگان و بازداشتی ها 13 شهریور:  ما عروسک ها، همگی محصول یک کارخانه ایم...کارخانه ای در قاب حکمرانان"....! شهرداری خانه می بخشد و زنانی در زندان قرچک،جرمشان ..."
كانون حمایت از خانواده جان باختگان و بازداشتی ها 7شهریور: اشقی الاشقیا و خونخواری به اسم “پورمحمدی”که وزیر دادگستری “روحانیِ” معتدل هم تشریف دارند!! احتمالا به سفارش و تاکید روحانی به استودیوی خبر آورده شده بود تا با فرار به جلو و خط و نشان کشیدن برای
كانون حمایت از خانواده جان باختگان و بازداشتی ها 7شهریور: اشقی الاشقیا و خونخواری به اسم “پورمحمدی”که وزیر دادگستری “روحانیِ” معتدل هم تشریف دارند!! احتمالا به سفارش و تاکید روحانی به
كانون حمایت از خانواده جان باختگان و بازداشتی ها 2شهریور: آتنا فرقدانی کاریکاتوریست و هنرمند جوان با کشیدن کاریکاتوری گویا هفته دولت را تبریک گفت.
كانون حمایت از خانواده جان باختگان و بازداشتی ها 2شهریور: در روز پزشک یاد کنیم از پزشکان فاجعه کهریزک : رامین پوراندرجانی، عبدالرضا سودبخش
كانون حمایت از خانواده جان باختگان و بازداشتی ها 28مرداد: سرهنگ پاسدار محمد مرداني سرجنگلدار زندان رجايي شهر كه از سوي اينجانب ارژنگ داودي زنداني سياسي رسما بلحاظ هفت مورد اتهامات مشروحه در زير بايستي تحت پيگرد قضايي قرار گيرد عليه من ادعاي
كانون حمایت از خانواده جان باختگان و بازداشتی ها 27مرداد: ریاست محترم قوه قضاییه و اما حقوق بشر اسلامی شما. در جامعه ای که حقوق بشر معنی ندارد و استفاده آن صرفا برای رو کم کنی دیگران است. بی معنی بودن حقوق بشر در جامعه  اسلامی مورد ادعای  شما و همچنین در مجموعه های مدیریتی شما از جمله
كانون حمایت از خانواده جان باختگان و بازداشتی ها 27مرداد: برگرفته از فیس خانم شعله پاکروان هر بزه و جرمی در بستر مناسب آن به وقوع میپیوندد. افرادی که اکنون در زندانها هستند در زمانی نه چندان دور در کوچه و خیابان رفت و
كانون حمایت از خانواده جان باختگان و بازداشتی ها 27مرداد: اگر به سرچشمه دستوراعدام ها از ابتدا انقلاب ایران بنگریم می توان نام روح الله موسوی خمینی، رهبر و معمار رژیم جمهوری اسلامی را نام برد. طی صدور حکم پیوست در مرداد ٦٧، فرمان قتل عام زندانیان