پنج شنبه, 25 آذر 1395 19:08

جابر عابدینی: فقط دروغ و دروغ و دروغ تحویل مردم می دهید

كانون حمایت از خانواده جان باختگان و بازداشتی ها 25آذر: زندانی سیاسی جابر عابدینی، در پی سلسله نامه هایی که از زندان گوهردشت کرج ارسال می کند، اینبار مروری گذرا به ۳۷سال حاکمیت ایران دارد و می گوید: حال با نگاهی به وقایع این ٣٧سال به روشنی می توان به وضوح مشاهده کرد که آنچه این رژیم با مردم ایران کرده است هیچ دشمن بی رحمی نکرده است. متن کامل این نوشته را در زیر بخوانید:
رژیم آخوندی از روز اول روی کار آمدن خود با دروغ و شیادی شروع به بحرانسازی در داخل و خارج نمود و دستگاه تبلیغاتی او سعی کرد، با دشمن سازی خیالی با احساسات پاک مردم بازی کند که حاصل ٣٧سال حکومت آن جز بدبختی و ویرانی برای مردم ایران و منطقه چیز دیگری نبوده است حال با نگاهی به وقایع این ٣٧سال به روشنی می توان به وضوح مشاهده کرد که آنچه این رژیم با مردم ایران کرده است هیچ دشمن بی رحمی نکرده است.

١– جنگ ٨ساله ایران و عراق که به قول کارشناسان و مسئولین خودشان از قبیل رفسنجانی و محسن رضایی، بعد از سال ٦١ ادامه آن بی معنی بوده است و تا سال ٦١ حدود ٧هزار نفر از مردم و جوانان ایرانی کشته شده بودند ولی سران رژیم به خاطر حس قدرت طلبی و توهم صدور انقلاب جنگ را ٨سال ادامه داد و حدود ١٠٠٠میلیارد دلار خسارت مادی و حدود ٢٥٠هزار نفر از مردم را در این جنگ به آتش کشیدند. بعد از ٨سال رژیم جام زهر را نوشید ولی هیچگونه توضیحی در این ٢٥سال به مردم نداده اند که این فاجعه تاریخی را چرا بر مردم تحمیل کردند. اگر در این فاجعه تنها صدام مقصر بود چرا مانند کشور کویت خسارت جنگ ٨ساله را از عراق مطالبه و دریافت نمی کند. اگر صدام به ایران تجاوز کرد حال دخالت در عراق چه توجیهی دارد و برای مردم توضیح دهند چند درصد از مردم ایران با این دخالت موافق هستند. آیا این دلیل نیست که صدام بهانه ای بیش نبوده و شما خود نیاز به یک جنگ ساختگی داشتید؟؟!.

٢ – کشتارهای سال ٦٧ مجاهدین خلق که بنا به روایتهای حدود ٣٠هزار نفر از آنها در تابستان ٦٧ به دار آویخته شدند. و بعد از ٢٧سال که فایل صوتی آن توسط پسر منتظری منتشر گردید، نامبرده محکوم به حبس می شود و کسی در این ٢٧سال به غیر از منتظری به سران رژیم اعتراض نکرده که این تعداد انسان بیگناه به چه جرمی کشته شدند؟ کسانی که حتی تعدادی از آنها حبسشان به اتمام رسیده بود و در این ٢٧سال چرا هیچکدام از مسئولین رژیم جرات نکردند که پشت منتظری بایستند و به این اقدام ضدبشری اعتراض نمایند. و اگر کسی هم ادعا دارد که جنایتی در کار نبوده و آنها در دادگاه قانونی محاکمه شده اند، چرا نمی توانند از بین ٣٠هزار نفر به دار آویخته یک نمونه نشان دهند که در دادگاه محاکه شده اند.

٣ – برنامه هسته ای ایران که آن را غرور ملی توصیف میکردند و خامنه ای و دیگر مهره های آن بارها و بارها می گفتند که یک قدم عقب نشینی نمی کنیم و دردانه خامنه ای، احمدی نژاد که با قطعنامه های صادر شده سازمان ملل کار می کردند که مردم به نان شب محتاج شوند ولی سران رژیم با شعار ما و تبلیغات دروغین از قبیل تولید دارو، مصارف صنعتی و … سر مردم را شیره مالیده و کشور را تا آستانه مرگ کشاندند و از این آشفته بازار خود به نان و نوایی رسیدند و بعد از ٨سال دوباره جام زهر را نوشیدند ولی باز توضیحی به مردم ندادندکه این همه هزینه های صدها هزار میلیاردی که خرج آن گردید چه نفعی به مردم رسانده است و حال که کار به بن بست رسیده روحانی توپ را به زمین خامنه ای می اندازد و می گوید که وی در جریان جزئیات مذاکرت بوده است و به تایید وی رسیده است و جناح مقابل نیز دولت را متهم می کنند که در این قضیه کوتاهی کرده است. اگر در این زمینه هم به مردم دروغ نگفته و خیانت نکردید توضیح دهید پس دروغ و خیانت چیست؟

٤ – فساد مالی صورت گرفته از قبیل فساد ٣هزار میلیاردی حقوق های نجومی، فساد در شهرداری و صندوق های ذخیره فرهنگیان و … که به قول رفسنجانی این تازه یک تکه از کوه یخی است که افشا شده است. هر جناحی دزدی های باند مقابل را افشا می کند به طوری که هیچ کدام در فساد و اختلاص های صورت گرفته مبرا نیستند و کار را به جایی رسانده اند که فساد و دزدی قبح خود را در جامعه از دست داده و در بین مردم به جک تبدیل شده است. سران رژیم به خود افتخار نکنند که کشورهایی مثل سوریه و عراق امنیت و آرامش ندارند که منشاء این ناامنی و عدم امنیت و آرامش نیز دخالتهای این رژیم است.

٥– بحث دخالت در سوریه، عراق، یمن و بحرین و به اصطلاح محور مقاومت که در این ٣٧سال برای رژیم حیات خلوت بودند و به عبارتی آنها را استانهای جدید خود محسوب می کردند و هزینه های مادی فراوان را از بابت حمایت از آنها بر مردم تحمیل کرده اند، در حال حاضر نیز دخالت در سوریه هر روز تعدادی از جوانان را به بهانه دفاع از حرم امامان به کشتن میدهد در حالی که در داخل کشور مردم به نان شب محتاج هستند. مردم ایران چه نیازی داشته و دارند که خود را درگیر این مسائل نمایند که هیچ نیازی به دخالت در آنها نبوده است. من که از نزدیک با دستگاه نظامی رژیم آشنا هستم شهادت می دهم به جز مهره های گماشته ولایت مردم با دخالت در سوریه و عراق موافق نیستند.

٦ – بحث فساد مالی در قوه قضاییه که باید پناهگاه مردم در حل مشکلات باشد در آن دستگاه فساد ١٠٠٠میلیاردی رخ می دهد و بعد از تایید و تکذیبهای فراوان بالاخره مردم، متوجه نمی شوند که آیا این حسابها وجود داشته یا نه؟ به چه علت حسابها باز گردیده است؟ و از سال ٧٥ سود آنها به چه مصارفی رسیده است؟

٧ – در مورد اقلیت های مذهبی از قبیل هم وطنان مسیحی، بهایی و … من از نزدیک آنها را تجربه کرده ام و دیدم هر چه در این ٣٧سال گفته و نوشته شده است به کلی کذب بوده و هر چند من یک مسلمان شیعه مذهب هستم وقتی با آنها زیر یک سقف زندگی می کردم هیچ کدام از مزخرفاتی که در مورد آنها گفته شده است را حس نکردم و آنها نیز مثل بسیاری از هموطنان در رنج و سختیهای بسیار ناشی از ندانم کاری سران رژیم روزگار می گذرانند.

٨ – من بیش از یکسال با کسانی که از آنها به عنوان اراذل و اوباش یاد می کردید در زندان رجایی شهر زندگی کردم به درستی فهمیدم آنها آنطور که شما یاد می کردید نبودند بلکه قربانی سیاستهای کثیف شما مسئولان کشور شده اند به طوریکه اگر همه دزدان رجایی شهر را جمع کنی به اندازه یکنفر از مهره های مقدس رژیم دزدی نکردی اند و سبب این همه بدبختی آنها، بی تدبیری و خیانت مسئولان کشور است.

٩– قوه قضاییه که سالها آن را با قضاوتهای حضرت علی (ع) مقایسه می کردید با تمام وجود تجربه کردم و خود یکی از هزاران هزار قربانی آن بودم، تنها چیزی که در آن به طور جدی یافت نمی شود، وجدان پاک بشری است و با چشمهای خود دیدم که با یک امضاء ساده چگونه زندگی هزاران خانواده متلاشی شده و فرزندانى كه از پدرانشان دور می افتند و چه بسا افراد بی گناه به جوخه اعدام سپرده می شوند و در زندانها کرامت انسانیشان زیر پا له می شود.

ای جنایتکاران به آرمان مردم، من از هزاران دروغ و خیانت شما به ٩ مورد آن اشاره کردم حال از شما می خواهم به چند مصداق یا نمونه اشاره کنید که در آن قدمی در جهت منافع و خدمت به مردم برداشته اید. انگار ماهیت شما جز زحمت و گرفتاری برای مردم چیز دیگری نبوده و نیست و فقط بلایی بوده ای که فقط برای نابودی بشریت نازل شده اید.
بدانید خیانت و موجودیت هر رژیمی بستگی به اعتبار و وزن آن رژیم در بین مردم خود دارد ولی شما کار را به جایی رسانده اید که مردم به شما اعتماد نداشته و خود را بیگانه از شما می دانند بدانید که دیر نیست همانگونه که مردم رژیم شاهنشاهی را سرنگون کردند به یک تلنگر شما را نیز سرنگون خواهند کرد. شما به عوض جلب اعتماد مردم و رفع نیازهای آنها، هر روز خود را در دامن این کشور و آن کشور می اندازید و فقط دروغ و دروغ و دروغ تحویل مردم می دهید.

جابر عابدینی زندانی سیاسی زندان رجایی شهر کرج

با ما در كانال كانون حمایت از خانواده جان باختگان و بازداشتی ها همراه باشید
https://telegram.me/CanoonJb

نظر شما در رابطه با مطلب حاضر